„Wolność osoby ludzkiej w ujęciu Karola Wojtyły i Immanuela Kanta”

Fragment recenzji ks. prof. dra hab. Józefa Stali:

Autor przedstawia założenia filozofii Immanuela Kanta jako niesprzeczne z założeniami chrześcijaństwa. W ten sposób odwołuje się do listu kard. Josepha Ratzingera z 2004 roku. Podejmując oryginalne wyzwanie ukazania podobieństw między filozofią Immanuela Kanta i Karola Wojtyły, odnosi się do podstawowych pytań filozofa z Królewca: „Kim jest człowiek?”, „Czy człowiek jest wolny?”, „Co człowiek powinien czynić?”. Odpowiadając na wskazane pytania, podkreśla znaczenie daru wolności, który jest jednocześnie zobowiązaniem do wolności.