15 grudnia Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu podpisała z Instytutem Pamięci Narodowej porozumienie o współpracy. W imieniu WSKSiM dokument podpisał o. dr Zdzisław Klafka CSsR – rektor naszej Uczelni, a w imieniu IPN-u  dr Jarosław Szarek – prezes Instytutu. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, Rektor-Założyciel.

Przed uroczystym podpisaniem porozumienia głos zabrał rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka CSsR. Zwrócił uwagę na wielki wkład kolejnych pokoleń w budowanie naszej Ojczyzny.

– Jest dla nas wyjątkowym zaszczytem, że podpiszemy umowę o współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, której przedstawicielem jest dr Jarosław Szarek. (…) Chcemy przywracać pamięć, by w sercu mieć jeszcze większą wdzięczność za te wszystkie dary, które otrzymaliśmy od tych, którzy przygotowali nam aktualną Polskę – powiedział o. dr Zdzisław Klafka CSsR.

Następnie dr Jarosław Szarek, prezes IPN-u, podziękował za wielokrotną współpracę Uczelni z IPN-em. Wspomniał także o misji jaką realizują oba ośrodki w krzewieniu pamięci historycznej wśród Polaków.

– Dzisiaj jest tylko formalizacja tej współpracy, obserwujemy bardzo aktywną i prężną działalność tej Uczelni. (…) Instytut Pamięci Narodowej jest instytucją o określonej myśli, tak samo i na tej Uczelni ta misja jest realizowana. Jest to bardzo ważny ośrodek i wyrasta na jeden z najważniejszych ośrodków, którym jest Polska. (…) Cieszymy się, że będziemy działać razem, bo chcemy, aby polskość trwała – stwierdził Prezes IPN.

Głos zabrał także o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, Rektor-Założyciel zwracając uwagę na ogromną rolę tożsamości narodowej. Przypomniał także słowa św. Jana Pawła II o przeszłości i przyszłości Polski.

– Jan Paweł II przypominał nam – kto nie pamięta przeszłości, nie ma przyszłości. (…) Nie pamiętać o przeszłości? To jest nasza tożsamość, trzeba mieć tożsamość. Każdy naród, każdy człowiek musi mieć swoją tożsamość. (…) Dobrze, że jest Instytut Pamięci Narodowej i jest na dobrej drodze. Ten Instytut miał swoją historię, też go chcieli skręcić na lewo – podkreślił o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR.

Prof. Mirosław Golon, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku, zwracając się do studentów przypomniał o wybitnych oficerach morskich straconych przez komunistów.

– Cała kadra oficerska morska, została w Toruniu wypromowana. Później Ci mężczyźni zostali oficerami, oni ogromnie się zasłużyli w historii Polski, a potem zamordowano ich potajemnie 65 lat temu, ukryto również ich nazwiska. Są to postacie, które były bohaterami wojny polsko-bolszewickiej, są to postacie pomnikowe, których nazwiska powinny nosić ulice miast Polski. (…) Pamiętajcie, to byli też toruńscy studenci, Wyższej Szkoły Oficerskiej Oficerów Morskich w Toruniu – powiedział prof. Mirosław Golon.

Po wystąpieniach nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia. Współpraca między IPN-em a WSKSiM obejmować będzie m.in. realizację wspólnych projektów naukowo-badawczych, dydaktycznych, edukacyjnych i społeczno-medialnych oraz wspólną politykę przywracania pamięci historycznej, a także wspólne przedsięwzięcia wydawnicze. W ramach porozumienia studenci WSKSiM będą mogli korzystać z materiałów edukacyjnych i naukowych IPN-u.

Porozumienie podpisano podczas konferencji Zespołu Prasowego WSKSiM. Transmisję przeprowadziła studencka telewizja TILMA.

Maciej Truszczyński
Zespół Prasowy WSKSIM