Dnia 11 lipca br. studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej udali się do Dębowca. Uczestniczyli tam w Salentyńskich Spotkaniach Młodych. W tym roku odbyły się one już po raz XXXI. Młodzi zgromadzili się u Maryi z La Salette pod hasłem: „(bez)silni w miłości”.

Młodzież pomimo ulewnego deszczu, bardzo chętnie brała udział w organizowanych licznych tańcach i zabawach. W godzinach wieczornych odbyła się konferencja pt.: „Skąd ta miłość?”, która skierowana była głównie do obecnych tam młodych kobiet. Poprowadził ją ks. Dariusz Rozum MS. Dzień zakończył się koncertem zespołu rockowego Porozumienie i wspólnym odśpiewaniem Apelu Maryjnego.

Młodzi obecni na Salentyńskim Spotkaniu, przyjeżdżają tu ponownie. Wielu z nich przyjechało do Dębowca z grupą znajomych, zdarza się, że ich opiekunami są księża lub siostry zakonne. Dębowiec jest również miejscem nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni, ponieważ spotyka się młodzież w podobnym wieku, posiadająca takie same wartości. Salentyńskie Spotkania Młodych jednoczą poprzez wspólne wysławianie Boga: modlitwą, śpiewem i zabawą.