Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu podjęła decyzję o wejściu w projekt partnerstwa strategicznego m. in.: z Naszymi Przyjaciółmi z Universita Degli Studi della Tuscia w Viterbo.

Zadaniem projektu spod znaku ERASMUS+ KA102 są badania innowacyjnych praktyk zarządzania kryzysowego w społeczności Erasmus (RIPEC).

RIPEC ma na celu koordynowanie wspólnych badań i problemów oraz przyjęcie innowacyjnych metod i narzędzi radzenia sobie z zarządzaniem kryzysowym w ramach mobilności z programu Erasmus.

Wybuch COVID-19 stanowił wiele bezprecedensowych wyzwań dla wszelkiego rodzaju społeczności. Jednym z najbardziej uderzających było to, że studenci Erasmusa w zakresie mobilności i biura szkolnictwa wyższego zajmujące się mobilnością w programie Erasmus+, musieli sobie jakoś poradzić. Projekt RIPEC chce wypełnić lukę między studentami Erasmusa a biurami uczelni, poprzez gromadzenie doświadczeń tych dwóch społeczności, w celu dzielenia się i rozpoznawania głównych wyzwań, przed którymi stoją obie strony.

Podczas spotkania organizacyjnego, które miało miejsce 14 października 2020 r., wziął udział kierownik Biura Współpracy Międzyuczelnianej i Międzynarodowej, oraz koordynator Programu Erasmus+, dr Krystian Chołaszczyński. Ze względu na pandemię spotkanie odbyło się w formie zdalnej.