Toruńska Uczelnia, która powstała w ostatnich latach pontyfikatu św. Jana Pawła II i od samego początku w herb ma wpisane słowa „Fides, Ratio et Patria”, przez cały okres swojej działalności upowszechnia najważniejsze idee papieskiego nauczania.

WSKSiM nierozerwalnie związana jest z postacią i nauczaniem Świętego Papieża Polaka. Pierwsze specjalności studiów, takie jak polityka społeczna, przypominające – wbrew panującym wówczas trendom – o trosce o człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, sympozja, konferencje naukowe, wykłady gości zagranicznych, kongresy międzynarodowe, wszelkie inicjatywy studentów w ochronie dzieci poczętych, utworzenie niedawno kierunku Pielęgniarstwo, wpisują dydaktykę i działalność naukową w nurt głoszenia Ewangelii Życia.

Z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły do tego nurtu dołączył nowy kierunek studiów podyplomowych – Dziedzictwo myśli Jana Pawła II. Słuchaczy w różnym wieku, z różnych stron Polski, z różnym wykształceniem, łączy jedno – pragną w WSKSIM pogłębiać swoją wiedzę na temat nauczania Wielkiego Rodaka. Obok formy tradycyjnej zajęcia – z powodu pandemii koronawirusa – odbywają się także w wersji on-line. Bezpośrednio przed dniem rocznicy urodzin Papieża dzięki nowoczesnej technologii słuchacze mieli możliwość uczestniczenia w wykładzie prof. dr hab. Mieczysława Ryby, który nakreślił kontekst historyczny i polityczny pontyfikatu Jana Pawła II – „proroka w kontekście światowym”. Natomiast Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz podczas swojego wykładu, zaprosił słuchaczy do stanięcia w rodzinnym domu św. Jana Pawła II i pochylenia się nad fenomenem jego dzieciństwa, które stanowiło fundament całego jego życia i nauczania (wbrew współczesnej anty-kulturze) m. in. o godności kobiety, macierzyństwie, ojcostwie.