Wyjazd studyjny do Tarragony w cieniu pandemicznych obostrzeń…

Jednym z przejawów nowoczesnej uczelni jest przebiegający proces umiędzynarodowienia. Możemy go analizować z perspektywy liczby międzynarodowych konferencji, publikacji z artykułami zagranicznych specjalistów, czy przybywających studentów spoza granic własnego kraju. Innym ważnym współczynnikiem jest liczba wyjeżdzających i przyjeżdżających studentów w ramach programu wymiany. Dotyczy to również kadry akademickiej.

Program Erasmus+ udowodnił niejednokrotnie, że dzięki wymianie studentów i kadry można budować stałe relacje, które skutkują licznymi wspólnymi projektami. Partnerstwa strategiczne w ramach Erasmus+ są niezwykle istotne. Dzięki budowania sieci powiązań, naukowy świat zbliża się do siebie z każdego zakątka. Nowoczesne technologie, jakże istotne w dobie pandemii koronawirusa, dały też wiele możliwości.

Nie zapominajmy jednak, że gros kontaktów buduje się podczas spotkań twarzą w twarz. Pracownicy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu nie zapomnieli o tym aspekcie i jak tylko obostrzenia w lotach do Hiszpanii zostały zmniejszone, to wykorzystali nadającą się okazję.

Wykładowca i Kierownik Biura Współpracy Międzyuczelnianej i Międzynarodowej, dr Krystian Chołaszczyński, oraz dr Jan Wiśniewski (wykładowca WSKSiM oraz koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu) wybrali się do Tarragony, gdzie odbyli szkolenie w siedzibie Szkoły Polskiej, kierowanej przez Panią Dyrektor, Ewę Hojną.

Wyjazd studyjny miał na celu wzmocnienie współpracy z jednostką edukacyjną, której działania skierowane są do Polonii mieszkającej na terenie Katalonii. Szkoła Polska w Barcelonie, Tarragonie, Gironie i Castelldefels z sukcesem realizuje zadania kształcenia młodych Polaków, którzy mieszkają w tej części Hiszpanii. Jednocześnie jest to popularne miejsce odbywania praktyk w ramach programu Erasmus+ dla studentów z Torunia.

W trakcie wyjazdu studyjnego nie tylko dokonano ewaluacji miejsca praktyk dla studentów, ale również podjęto szereg działań zmierzających do wzmocnienia współpracy. W planach jest organizacja kolejnych Dni Katalonii w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Pierwsza edycja miała miejsce w 2019 r. i okazała się olbrzymim sukcesem. W ich trakcie młodzież ma możliwość posłuchania muzyki, zakosztowania potraw czy posłuchania o ciekawych lokalnych tradycjach.

Poza tym, dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Ewy Hojnej, doszło do spotkania z przedstawicielami autorskiej szkoły La Salle w Tarragonie. Pani Alícia Fernandez Sivill – dyrektor szkoły La Salle Tarragona; oraz Profesor Jordi Gomà Cortès – nauczyciel w szkole La Salle Tarragona; zaprezentowali placówkę oraz wyrazili chęć głębszej bilateralnej współpracy.

Spotkanie w szkole La Salle było niezwykle ważne. O jego randze świadczy fakt obecności Pani Karoliny Cemki, która jest obecnie Konsulem Generalnym RP w Barcelonie. Coraz istotniejsze stają się relacje uczelni z Torunia z katalońską Szkołą Polską, a także z katalońskimi jednostkami edukacyjnymi.

Wszystko odbyły się w reżimie sanitarnym, gdyż nikt nie zapomniał, że koronawirus / COVID-19 wciąż jest groźny i należy pamiętać o środkach bezpieczeństwa.
Wzmocnienie relacji i wspólne planowanie przyszłych działań jest możliwe dzięki wspaniałemu programowi Erasmus+.

Dziękujemy bardzo Pani Ewie Hojnej za pomoc w organizacji wyjazdu i wspaniałą współpracę.

dr Jan Wiśniewski
dr Krystian Chołaszczyński