Rozmowa z Barbarą Dobrzyńską (aktorką teatralną, reżyserem, założycielem i dyrektorem Teatru Fijewskich w Warszawie) o wartości sztuki i słowa, o sytuacji polskiej kultury wysokiej i postawach aktorów