Konferencję „Wyzwania XXI wieku , sojusz polsko-amerykański – Cyberbezpieczeństwo” rozpoczęło powitanie wygłoszone przez o. dra Tadeusza Rydzyka CSsR.
Słowo wstępne wygłosił także prezes CVC Polska Krzysztof Krawczyk.


9.00-10.30 rejestracja

11:00 – Otwarcie konferencji O. dyr. Tadeusz Rydzyk, Krzysztof Krawczyk – Prezes CVC Polska

12:00 – Zagrożenia w cyberświecie, lokalne, narodowe, międzynarodowe
• Piotr Bączek – ekspert ds. bezpieczeństwa, były szef Służb Kontrwywiadu Wojskowego
• Dr Jan Wiśniewski – wykładowca WSKSiM, ekspert ds. stosunków międzynarodowych
• Christopher Biedermann – seasoned executive in telco and infra businesses, cybersecurity expert, PKP Energetyka

13:00 – Współpraca na rzecz cyberbezpieczeństwa w ramach NATO
• Ivan Makatura – ekspert ds. cyberbezpieczeństwa IBM
• Avi Corfas – senior executive of Skybox Security, Silicon Valley portfolio company of CVC
• Antoni Macierewicz – nauczyciel akademicki, były Minister Obrony Narodowej, były szef Służb Kontrwywiadu Wojskowego

14:00-15:30 – przerwa na obiad

15:30 – Cyberbezpieczeństwo w energetyce
• Piotr Naimski – Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
• Jarosław Łuba – Główny Specjalista Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Energii.
• Ryszard Bryła – szef cyberbezpieczeństwa w PKP Energetyka

16:30 – Dlaczego cyberbezpieczeństwo jest tak ważne w XXI wieku?
• Prof. Mieczysław Ryba – nauczyciel akademicki, członek Kolegium IPN, profesor nadzwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
• Dr Dominik Smyrgała – specjalista ds. stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa, publicysta, historyk, doktor nauk humanistycznych oraz urzędnik państwowy, w latach 2017–2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

17:15 – Zakończenie i podsumowanie konferencji