„Zanurzeni w mediach. Konteksty edukacji medialnej”

Fragment zapowiedzi:

[…] praca zbiorowa Zanurzeni w mediach. Konteksty edukacji medialnej pod redakcją naukową Natalii Walter nie tylko zasługuje na uwagę, ale jest także poważnym głosem środowiska akademickiego na temat ważności edukacji medialnej. Stanowi podstawę do przemyśleń i przewartościowań w zakresie przygotowania nauczycieli do realizacji edukacji medialnej.

[…] to rzetelnie przygotowany zbiór tekstów naukowych prezentujących spektrum edukacji medialnej. W publikacji zaprezentowane zostały różne spojrzenia nadające opracowaniu interdyscyplinarny charakter, a tym samym wyeksponowano różne konteksty edukacji medialnej, która stanowi praktyczną egzemplifikację pedagogiki medialnej.