Zmarł o. Marian Sojka CSsR

źródło: radiomaryja.pl

Kochani Wykładowcy, Współpracownicy i Studenci WSKSiM, Przyjaciele!

Pragnę podzielić się z Wami smutną informacją. Dziś w nocy zmarł o. Marian Sojka, dyrektor naszej Biblioteki. Przeżył 61 lat, zmarł w 42. roku życia zakonnego i w 36. roku kapłaństwa. Był moim kursowym Kolegą i Wielkim Przyjacielem. W mojej pamięci na zawsze pozostanie jako człowiek skromny, oddany całkowicie Panu Bogu i Zgromadzeniu Redemptorystów. Jako historyk wykazywał się konkretnymi działaniami dla pielęgnowania cnoty patriotyzmu najpierw w Polsce, gdzie w  pierwszych latach posługi kapłańskiej w Zamościu odważnie służył duszpasterską pomocą ludziom z Solidarności, a potem poza granicami Polski, szczególnie we Włoszech w czasie rzymskich studiów i wieloletniej pracy jako Dyrektor Biblioteki Akademii Alfonsjańskiej. Sam od pierwszych lat kapłańskiej posługi bardzo angażował się w sprawę beatyfikacji sługi Bożego Romana Kotlarza (męczennika), którego pamiętał jeszcze jako chłopak w rodzinnej parafii w Koniemłotach.

O. Marian bardzo żył sprawami Kościoła, w tym bezgranicznie oddany był Rodzinie zakonnej Redemptorystów, z którą złączył się przez profesję zakonną. Jego działalność naukowa z wyboru związana była z historią naszego zgromadzenia zakonnego.

Zjednywał sobie szybko przyjaciół pośród ludzi świeckich, ale nie tylko, z respektem i szacunkiem podchodził do kapłanów, innych zakonów. Oddany bez reszty był siostrom zakonnym, i to z wielu zgromadzeń. Był pasjonatem prawdy i nie znosił fałszu w życiu ludzkim. Jak się z kimś zaprzyjaźnił, to był do końca wierny tej przyjaźni. Jako przełożony wspólnoty w Krakowie zjednał sobie sympatię znanych ludzi ze środowiska władz miasta i z ośrodków akademickich, dla których był wiernym przyjacielem do końca.

Bardziej był człowiekiem czynu, aniżeli słowa. Służył ludziom i powierzonym mu obowiązkom często w milczeniu i bez rozgłosu. Jako jego przyjaciel uznawałem go za człowieka bardzo skrytego, ale mogę zaświadczyć po tylu latach wspólnej przygody powołania zakonnego, że o. Marian był człowiekiem pokory i wielkiego serca. Niech Najświętszy Odkupiciel, u którego Obfite jest Odkupienie, przyjmie go do Domu Ojca.

Proszę Wszystkich o modlitwę za śp. Ojca Mariana.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie…

Msza św. pogrzebowa odbędzie się w piątek 28 maja 2021 r. o godz. 15.00 w kościele parafialnym  pw. św. Józefa (ul. św. Józefa). Poprzedzi  ją   modlitwa różańcowa o godz. 14.15.

o. Zdzisław Klafka CSsR

W nocy do Domu Ojca odszedł o. Marian Sojka CSsR.