W sobotę 21 marca w wieku 91 lat odszedł do Domu Ojca jeden z największych współczesnych polskich teologów ks. prof. dr hab. Czesław Bartnik.

Ks. Profesor był wychowawcą Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, pracownikiem naukowo-dydaktycznym KUL JP II, a w latach 2006-13 profesorem na kierunku politologii w WSKSiM w Toruniu. Był autorem prawie 4 tysięcy publikacji naukowych, w tym książek, artykułów, recenzji zarówno naukowych, jak i doktoratów honoris causa, a pośród nich ks. kard. Józefa Ratzingera i ks. kard. Camillo Ruiniego. Do jego najważniejszych dzieł można zaliczyć: „Dogmatykę katolicką”, „Personalizm”, „Filozofię historii”, czy „Teologię kultury”. Ksiądz prof. Czesław Bartnik pozostawił po sobie wielu wybitnych uczniów. Wypromował ponad 60 doktorów, prawie 500 magistrów i licencjatów. Pomimo swoich dolegliwości zdrowotnych do końca angażował się naukowo. Przez działalność publicystyczną, żywo reagował na ważniejsze wydarzenia w Kościele i w świecie, a szczególnie w Polsce. Związany był ze środowiskiem Radia Maryja i Naszego Dziennika. Żywo interesował się działalnością Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Był wielkim polskim patriotą ogromnie zaangażowanym w sprawy Kościoła. Cechowała go skromność życia i szczera pobożność, w której nie zabrakło wielkiej czci do Matki naszego Odkupiciela. Społeczność akademicka WSKSiM poleca wdzięcznym sercem Bożemu Miłosierdziu śp. ks. prof. Czesława Bartnika, a najbliższej rodzinie składa głębokie wyrazy współczucia i wszelkiej życzliwości.

Poniżej zamieszczamy list kondolencyjny byłego Prefekta Kongregacji Nauki Wiary przesłany na ręce metropolity lubelskiego ks. abpa Stanisława Budzika i kazanie ks. prof. Krzysztofa Góździa wygłoszone podczas Mszy Świętej pogrzebowej w archikatedrze lubelskiej.