Zważ czym oddychasz!

Wzrost temperatury na świecie wiąże się nierozerwalnie ze wzrostem koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze. Skutkami tego są: topnienie lodowców, wysychanie wód, pustynnienie, degradacja gleb, zanik bioróżnorodności i brak żywności. Innym niebezpiecznym zjawiskiem nienaturalnym jest smog.

Czym jest smog?

Nazwa wywodzi się z języka angielskiego, od słów smoke (dym) i fog (mgła). Jest szkodliwym zjawiskiem atmosferycznym. Występuje, gdy w powietrzu nagromadzone są duże ilości zanieczyszczeń a warunki pogodowe takie jak brak wiatru, duża wilgotność i mgła, sprzyjają ich koncentracji. W skład smogu wchodzi szereg szkodliwych związków chemicznych: tlenek azotu, ołów, tlenki siarki i spalania węgla, drewna lub biomasy. Jest to trujące zanieczyszczenie powietrza, które może być przyczyną opadów kwaśnych deszczów.

Przyczyny powstawania

Smog powstaje na skutek ludzkiego działania. Główną przyczyną jest emisja szkodliwych pyłów i gazów, które są skutkiem nieefektywnego spalania węgla kamiennego, węgla drzewnego, benzyny czy oleju napędowego. To emisja z elektrowni węglowych, zakładów przemysłowych, kotłowni lokalnych, palenisk indywidualnych. Komunikacja samochodowa jest również źródłem powstawania smogu, który najbardziej zauważalny jest na terenach mocno zurbanizowanych. W Polsce takimi miastami są Kraków, Warszawa, Śląsk, Żywiec, Pszczyna i Rybnik.

Groźne skutki

Na co dzień nie zastanawiamy się czym oddychamy. Jest to tak naturalna i bezwarunkowa czynność, że nie zwracamy uwagi na jakość powietrza, a często nawet lekceważymy komunikaty o istniejącym zagrożeniu. Smogu powinny wystrzegać się nie tylko osoby z chorobami układu oddechowego, ale wszyscy, a zwłaszcza kobiety w ciąży, ponieważ pyły przenikają aż do krwi i wraz z nią mogą dotrzeć do organizmu rozwijającego się dziecka. Zjawisko może powodować ryzyko chorób serca i płuc a także cukrzycę, autyzm i demencję. Pyły zawieszone podnoszą ciśnienie krwi, zwężają naczynia krwionośne i drogi oddechowe. Zwiększają ryzyko zawału serca i udaru mózgu. Lotne zanieczyszczenia organiczne- benzo(a) piren (C20H12)- powodują raka płuc i mogą podrażniać skórę i oczy. Dwutlenek siarki  i tlenek azotu zwęża drogi oddechowe zwłaszcza u chorych na astmę oraz wywołuje zaburzenia rozwoju u dzieci. Występowanie ołowiu uszkadza mózg, nerwy, kości, nerki i narządy rozrodcze.

Nie daj się udusić!

By uniknąć poważnych skutków smogu, należy zminimalizować przyczyny jego powstawania. W naszej mocy jest częstsze wybieranie publicznych środków transportu, takie jak: tramwaje, metro, autobusy, koleje i  rowery miejskie. Popierać akcje zwiększania obszarów „zielonych” w miastach, zmienić standard pieców węglowych w domostwach, czy też korzystać z ekologicznych form ogrzewania. Zmień świat, lecz nie zapomnij zacząć od siebie! 

Monika Kordowska

Zespół Prasowy WSKSiM