15 XI 2007r., Czy Polska powinna wchodzic do strefy euro?

Prorektor WSKSiM dr Maria Laska
prof. dr hab. Andrzej Kzźmierczak , Szkoła Główna Handlowa Przystąpienie Polski do strefy euro – szanse i wyzwania
dr Cezary Mech, były wiceminister w rządzie PiS, Koszty błędnej polityki monetarnej
dr cezary Wójcik, dyrektorBiura ds. Integracji ze Strefą Euro, NBP, Informacja o działalności Biura ds. Integracji ze Strefą Euro przy Narodowym Banku Polskim
dr Gabriela Masłowska, poseł na SejmRP – Czy warto mieć własną walutę i wlasny bank centralny
dr Eryk Łon, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Kontrowersje wokół członkostwa POlski w strefie euro