15 XII 2007 r. Ochrona bioróżnorodności w Polsce

prof. dr hab. Magdalena Jaworska – Co najbardziej zagraża bioróznorodności?
prof. dr hab. Jan Szyszko Wpływ lasów , zadrzewień i zakrzewień śródpolnych na zachowanie biorodności
dr Konrad Tomaszewski Żróznicowanie biologiczne polskich lasów, działania dodatkowa podejmowane w gospodarce leśniej służące zwiękaszeniuakumulacji CO poprzez ekosystemy leśne
prof. dr hab. kazimierz Tobolski przyroda torfowisk w pomnażaniu bioróżnorodności
prof. dr hab. Tadeusz P. Żarski Zagrożenia biorożnorodności przez organizmy zmodyfikowanie genetycznie
Minister Krzysztof Ardanowski Finanasowanie i promocja rolnoctwa ekologicznego jako czynnik zachowania biorożnorodności
dr hab. Jerzy Szymona Gospodarstwa ekologiczne jako czynnik azchowania bioróżnorodności
mgr inż. Maria Osiecka Bioróżnorodność, a zasady rolnictwa ekologicznego
dr Leszek Kożuchowski Wpływ pożarów powierzchni biologicznej czynnych na stan bioróżnorodności