17 XI 2007 r. Nauka wobec zagrożeń środowiska pryrodniczego

JM Rektor Krzysztof Bieliński
prof. dr hab. Jan Szyszko Szanse zrównoważonego rozwoju w Polsce
prof. dr hab. henryk Kiereś Pseudofilozofie źródłem zagrożeń przyrody
prof. dr hab. Piotr Jaroszyński Filozoficzne koncepcje natury wobec zagrożeń środowiska przyrodniczego
prof. dr hab. Kazimierz Tobolski Ochrona przyrody a ochrona środowiska
prof. dr hab. Janina Moniuszko-Jakoniuk Wpływ wybranych ksenobiotyków występujacych w środowisku na organizm człowieka
porf. dr hab. Gabriel Wójcik Działalność człowieka a klimat
dr Łucja Łukaszewicz Społeczne aspekty ochrony środowiska
dr n. med. Zbiegniew Hałat Funkcje epidemiologii lekarskiej w medycynie środowiskowej
dr Leszek Kożuchowski Kryzys środowiska i jego uwarunkowania