18 lutego 2020 – Obrony prac inżynierskich na kierunku informatyka w WSKSiM

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, jak co roku o tej porze, odbyły się obrony prac dyplomowych na kierunku informatyka. Tegoroczni absolwenci informatyki inżynierskiej z pasją i sukcesem zaprezentowali swoje prace badawcze oraz systemy powstałe w toku ostatnich semestrów studiów pod okiem promotorów. Należy podkreślić wysoki poziom uzyskanych wyników oraz implementacji projektów informatycznych. Studenci w swoich pracach podejmowali różnorodne tematy począwszy od bliskich elektronice, poprzez programowanie gier, interaktywną grafikę komputerową, zastosowania nowoczesnych interfejsów komunikacyjnych, aż do sztucznej inteligencji.

Do szczególnie ambitnych zagadnień opisanych w pracach dyplomowych przez naszych studentów informatyki należą zastosowania sztucznej inteligencji do przetwarzania obrazów termowizyjnych oraz projektowanie interaktywnej gry z wykorzystaniem Brain Computer Interface (BCI). Dużym uznaniem cieszyła się także kamizelka wielofunkcyjna LED mająca na celu podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z udziałem rowerzystów oraz gra typu “endless runner” oparta na silniku Unity. Wszystkie projekty inżynierskie zostały wysoko ocenione, a ich autorzy od dziś cieszą się tytułem inżyniera.

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia
dr Ilona Nowosad