24 II 2007 r. Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej – doświadczenia i perspektywy

Władysław Ortyl – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Wykorzystanie funduszy strukturalnych w latach 2004 – 2006
poseł Izabela Kloc z Komisji do Spraw Unii Europejskiej
Przemysław Lach , Mariusz Stefaniak – niezależni eksperci ds. funduszy unijnych z Centrum im. Adama Smitha w Warszawie
Krzysztof Ardanowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolonictwa i Rozwoju Wsi
Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego
Janusz Wisniewski – animator Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego EFS
Wojciech Górny – Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego
Michał Kamiński deputowany do PU z frkcji UEN (Unia na Rzecz Europy Narodów)