24 III 2007 r.

dr n. med. Urszula Krupa , poseł do PE , Demokracja i aktualna sytuacja dotycząca prac w Komisji Spraw Konstytucyjnych w Parlamencie Europejskim
ks. dr Stanisław Koczwara Starożytne podstawy chrześcijańskiej wizji Europy Jana Pawła II
Rozwój i przemiany koncepcji Unii Europejskiej – Jan Łopuszański

poseł Witold Tomczak – Przedstawienie wyników badań zleconych Polskiej Grupie Badawczej dotyczacych kwestii przyjęcia Konstytucji Europejskiej

XI Forum Polonijne – 21 – 22 IV Przyjrzyjcie się powołaniu Waszemu
ks. bp. Antoni Dydycz Pasterz Kościoła Drohiczyńskiego
inż. kpt. ż.w. Zbiegniew Sulatycki
Jarosław Kaczyński Premier RP
Minister Mariusz Błaszczak Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Minister Przemysław Gosiewski
prof. Michał Seweryński Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Prof. Jan Szyszko Minister Środowiska
Minister Michał Krupiński Sekretarz Stanu w Ministerstwie w Ministerstwie Skarbu Państwa
Minister Bogusław Kowalski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu
Michał Zalewski Prezydent MIasta Torunia
Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kuj -Pom.
Prof. Andrzej Stelmachowski, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska
dr Maciej Wojtacki