29 XI 2007r. Gabriele Kuby – niemiecka piasrska i publicystka konwertytka

Znalazłam Boga tam, gdzie najmniej spodziewałam się Go spotkaćw KOściele KAtolickim
Rewolucja genderowa od roku 1986 do dnia dzisiejszego
Żryw ku miłości. Jak odpowiedzieć na kryzys naszej kultury.