28 czerwca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej zakończył się cykl czerwcowych egzaminów dyplomowych studentów kierunków stacjonarnych.

24 czerwca w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu miały miejsce obrony prac licencjackich naszych studentów z kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Komisji, składającej się z dra Roberta Grochowskiego, o. dra Zdzisława Klafki, dr Marii Laski, przewodniczyła prodziekan WSKSiM dr Ilona Nowosad.

Kolejne obrony prac licencjackich naszych studentów z kierunków politologia i kulturoznawstwo odbyły się 25 czerwca. Komisji, składającej się z dr hab. Imeldy Chłodnej Błach, prof. Michała Januszkiewicza, dra Pawła Makowskiego oraz dra Jana Wiśniewskiego, przewodniczyła dziekan Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu dr Dorota Żuchowska. W obronach udział brał także Rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka.

Tematyka prac była bardzo zróżnicowana. Tematy w nich zawarte to między innymi „Spór polityczny wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce w latach 2015-2017” czy też „Ewolucja Protokołu Dyplomatycznego w latach 1815-1963”. Część z licencjatów stanowiły prace aplikacyjne, pisane w ramach unijnego programu pilotażowych praktyk zawodowych.
Dzień obrony to zarówno czas stresu, jak i radości – co potwierdzili absolwenci naszej uczelni.

-Był duży stres, ale w momencie, kiedy przyszła moja kolej, ciśnienie spadło. Sam egzamin dyplomowy trwał bardzo krótko, trzy konkretne pytania i w zasadzie tyle. Towarzyszyła mi wielka radość na koniec tych trzech lat, ale też smutek, że kończy się pewien rozdział życia – powiedział Wojtek Grzywacz, student politologii.

Kolejne egzaminy dyplomowe studentów studiów licencjackich z kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna odbyły się 26 czerwca. Uczestniczyli w nich seminarzyści piszący prace pod kierunkiem dr Małgorzaty Lewickiej oraz ks. dra Antoniego Balcerzaka. Oprócz promotorów w komisji egzaminacyjnej zasiadała prorektor WSKSiM dr Maria Laska. Tego dnia broniło się 14 osób. Warto nadmienić, że wszystkie z nich uzyskały ocenę bardzo dobrą, stanowiącą zwieńczenie ich pracy przez całe trzy lata studiów.

Do egzaminu mającego miejsce 28 czerwca przystąpili wszyscy studenci studiów magisterskich, którzy zdążyli złożyć swoje prace w pierwszym terminie. Stąd też uczestniczyli w nich liczni promotorzy oraz recenzenci. W skład komisji wchodzili: Rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka, prorektor dr Maria Laska, dziekan dr Dorota Żuchowska, ks. prof. Paweł Bortkiewicz, prof. Krystyna Czuba, prof. Ryszard Michalski,, prof. Mieczysław Ryba, ks. dr Antoni Balcerzak, dr Robert Grochowski oraz dr Paweł Adam Makowski. W charakterze gościa w obronach uczestniczył Rektor – Założyciel WSKSiM o. dr Tadeusz Rydzyk CssR.

Z racji uroczystego charakteru, te egzaminy rozpoczęły się Eucharystią w kaplicy w budynku Domu Słowa.

Tego samego dnia, po zakończeniu egzaminów dyplomowych studentów studiów magisterskich, miała miejsce także obrona pracy licencjackiej napisanej pod kierunkiem prof. Mieczysława Ryby.

Gratulujemy wszystkim naszym absolwentom obronionych prac i życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym i naukowym.

Szymon Górko