Akcja promocyjna pielęgniarstwa

Od rana na Rynku Staromiejskim w Toruniu trwa akcja promocyjna pielęgniarstwa zorganizowana przez studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.

W ramach wydarzenia studenci rozdają mieszkańcom i turystom foldery informacyjne dotyczące kierunku studiów. Dzielą się także spostrzeżeniami oraz doświadczeniami nabytymi w okresie nauki. Tym samym zachęcają innych do podjęcia studiów na toruńskiej uczelni.

Kierownik Instytutu Nauk o Zdrowiu w WSKSiM, dr Rafał Spachacz, podkreśla, że studia na tej uczelni dają możliwość kształcenia i formowania przyszłych kadr w duchu wartości.

– Ten zawód to misja, powołanie. Na jego studiowanie decyduje się coraz więcej osób. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej jest możliwość pogodzenia studiowania pielęgniarstwa z pracą zawodową, co jest bardzo ważne. WSKSiM kształci z poszanowaniem ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. To dobra formacja światopoglądowa. Jest tutaj świetne kształcenie multimedialne połączone z elastycznością i pracowniami. Studenci to sobie cenią – mówi dr Rafał Spachacz.

Kierunek pielęgniarstwo znajduje się w ofercie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej od października ubiegłego roku.

Uczelnia proponuje także dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu opieki zdrowotnej pod nazwą „Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia”.

WSKSiM kształci ponadto specjalistów w zakresie m.in. dziennikarstwa, politologii oraz informatyki. W ofercie dydaktycznej są także prestiżowe studia z zakresu zarządzania MBA.

STUDIUJ PIELĘGNIARSTWO W WYŻSZEJ SZKOLE KULTURY SPOŁECZNEJ I MEDIALNEJ W TORUNIU

dr n. med. Rafał Spachacz, doktor nauk medycznych, kierownik Instytutu Nauk o Zdrowiu WSKSiM / Radio Maryja