79. rocznica powstania Armii Krajowej

Wczorajszy dzień to nie tylko Walentynki, ale przede wszystkim 79. rocznica powstania Armii Krajowej.

Armia Krajowa to największa na świecie armia podziemna działająca w okresie II wojny światowej. Utworzona w 1942 r. w okupowanej Polsce. Jej liczebność szacowana na prawie 500 tys. żołnierzy. Działalność tej organizacji nie byłaby możliwa, gdyby nie ofiarna pomoc ludności cywilnej. Liczbę osób zaangażowanych i regularnie pomagającym Akowcom szacuje się w milionach. Polacy, pomimo okupacji, grabieży i biedy, z narażeniem życia pomagali naszym żołnierzom.?

Tekst przysięgi Żołnierza AK:

W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało.
Tak mi dopomóż Bóg.???

W ten szczególny dzień studenci naszej Uczelni, zrzeszeni w Związku Strzeleckim „Strzelec” im. Józefa Piłsudskiego, oddali cześć naszym Bohaterom, składając kwiaty i znicze, a także odśpiewali Hymn i odmówili modlitwę przy pomniku Armii Krajowej w Toruniu oraz przy pomniku mjr. Józefa Kursia „Ognia” w Zakopanem, podczas Studenckiej Zimowej Wyprawy Tatrzańskiej.

Cześć i chwała Bohaterom! ?