Nowość na studiach magisterskich

Zapraszamy na nową specjalność na kierunku politologia na studiach magisterskich – administracja i zarządzanie w sektorze publicznym.

Studia przygotowują do pracy w administracji rządowej i samorządowej, dostarczając wiedzy i umiejętności z zarządzania, administracji publicznej, finansów publicznych, zarządzania projektami. Zajęcia prowadzone przez uznanych specjalistów posiadających dorobek naukowy i doświadczenie praktyczne w zakresie ekonomii i zarządzania.

Chcesz wiedzieć więcej?