Aktualności dnia: Potrzeba retoryki w edukacji

Dr hab. Imelda Chłodna-Błach, wykładowca KUL oraz WSKSiM; Dr Dorota Żuchowska, dziekan WSKSiM / Radio Maryja

Jeżeli chodzi o Retorykę, to jest ona obecna w nauczaniu na wszystkich stopniach kształcenia w WSKSiM… – podkreśliła Dziekan WSKSiM