Awans naukowy pracownika WSKSiM

9 listopada mgr Mateusz Kiereś uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Obrona dysertacji napisanej pod kierunkiem ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka (Metafizyczno-antropologiczne podstawy kultury w ujęciu Henryka Romanowskiego) odbyła się na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.  Pracę recenzowali: dr hab. Paweł Skrzydlewski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie) oraz dr hab. Paweł Gondek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II).