„Benedykt XVI. Próba podsumowania pontyfikatu”

Prof. dr hab. Jacek Bartyzel w swojej recenzji:

[…] mogę stwierdzić bez najmniejszego wahania, że był to najlepszy pontyfikat od 1958 r. (a tak się przypadkiem składa, że jest to okres, z którym prawie w całości pokrywa się moje dotychczasowe życie), najbliższy duchowi i literze tradycji, najbardziej „zrównoważony”, także w znaczeniu rozumnej i mocnej woli takiego kierowania sterem rozkołysanej w poprzednich dekadach Łodzi Piotrowej, aby ominąć wszelkie rafy i mielizny oraz doprowadzić ja do – a więc i każdego katolika z osobna – do portus salutis.