Biznes i zarządzanie – studia podyplomowe

Biznes i zarządzanie to atrakcyjne, trzysemestralne studia podyplomowe, które proponują podniesienie poziomu wiedzy i kształcenie specjalistycznych umiejętności wśród aktywnych zawodowo nauczycieli, którzy przygotowują się do prowadzenia w szkołach ponadpodstawowych przedmiotu „Biznes i zarządzanie” (wprowadzonego do programu od roku szkolnego 2023/2024) oraz dziennikarzy, którzy przygotowują się do realizowania w swojej pracy zawodowej dziennikarstwa ekonomicznego.

Opłaty

Czesne za studia podyplomowe na kierunku Biznes i zarządzanie wynosi 800 zł (ze względu na dofinansowanie przez Narodowy Bank Polski)

Opłata rekrutacyjna: 85 zł

Opłata za świadectwo (po ukończeniu studiów): 30 zł

TERMIN REKRUTACJI: DO 25 LISTOPADA 2022

Wiece informacji pod nr telefonu: (+48) 56 650 40 12

podyplomowe@aksim.edu.pl

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.