„Blogowanie”

Fragment opisu:

Blogowanie – mimo, że uprawiane jest dopiero od około 10 lat – ma głęboki wpływ na współczesny Internet. Książka pozwala dokładnie przyjrzeć się temu zjawisku. Autorka [Jill Walker Rettberg – dop. WSKSiM] analizuje ciekawe przykłady, które pokazują, jak blogi i pokrewne im gatunki zmieniają współczesne media i komunikację. […] Blogi mają zarówno potencjał emancypacyjny, czego wymownym przykładem jest dynamizm irańskiej i chińskiej blogosfer […], jak i niebezpieczny potencjał ułatwiania inwigilacji i nadzoru.