„Bóg i świat” [rozmowa Petera Seewalda z Benedyktem XVI]

Z okładki:

W tomie Bóg i świat omówione zostają kluczowe zagadnienia wiary chrześcijańskiej w kontekście wyzwań, jakie przed Kościołem stawia współczesny świat i współczesna wrażliwość. Kardynał Ratzinger jawi się w nich jako ktoś, kto dobrze rozumie trudności, na jakie natrafia ludzka wiara dzisiaj […]. Podkreśla […] że jest ona zawsze czymś żywym, że jest drogą, na której człowiek gubi się i odnajduje.