Boże Narodzenie A.D. 2021

  Dopiero gdy Ojciec Syna nam dał, gdy położył Go w żłobie, na sianie, między bydlętami,
  gdy Syn Boży stał się bezbronnym Dziecięciem, gdy zakwilił, zapłakał,
  a potem wyciągnął ręce na krzyżu, poznaliśmy, jak Bóg umiłował świat.

  Bł. ks. kard. Stefan Wyszyński

  Kochani Studenci, Wykładowcy i Współpracownicy AKSiM,

  Święta Bożego Narodzenia w tym roku obchodzimy, mając w sercu wielką wdzięczność Panu Bogu za dar beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego. Życie i słowa tego wielkiego Polaka, duchowego Ojca Narodu, pomimo niełatwych okoliczności zewnętrznych pomagały wszystkim Polakom wiernie trwać przy Bogu we wspólnocie Kościoła. Jego synowskie radykalne oddanie się w niewolę Matki Bożej Królowej Narodu Polskiego sprawiło, że w sercach ludzkich nie zgasły nadzieja i miłość.

  W radosnym klimacie Świąt Bożego Narodzenia z całą społecznością akademicką AKSiM w Toruniu, łamiąc się opłatkiem w wieczór wigilijny, życzymy, aby Chrystus, Pan i Zbawiciel, rozpalił w nas na nowo gorącą miłość do Boga i do każdego człowieka oraz oddalił od nas wszelkie smutki i lęki. Niech w sercach Polaków i wszystkich ludzi na świecie nie zabraknie ufności w nieskończoną dobroć Boga, którego dziećmi wszyscy jesteśmy.

  Niech w nowym roku 2022 Bóg przyniesie pokój ludziom na całym świecie!

  Z wdzięczną modlitwą
  Rektor AKSiM
  o. dr Zdzisław Klafka CSsR