Budownictwo mieszkaniowe w Polsce – krach czy nadzieja? (9.11.2003)

  • dr inż. Andrzej Chrzanowski, Uniwersytet Zielonogórski Kierunki potrzebnych zmian w polityce Państwa prowadzące do uzyskania przyrostu mieszkań i ożywienia budownictwa mieszkaniowego
  • dr inż. Gerard Bryś, Uniwersytet Zielonogórski – Zmniejszenie kosztów budownictwa mieszkaniowego na drodze działań architektonicznych i materiałowych
  • dr inż. Józef Adamowski Politechnika Wrocławska Społeczne i techniczne problemy remontów i termomodernizacji budynków mieszkalnych
  • mgr inż. Władysław Sadecki Przedsiebiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp zoo Upraszczanie procedur administracyjnych
  • mgr Jacek Szczot Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Ograniczenie ubóstwa spoęłcznego i mieszkania socjalne
  • adwokat Jan Piątkowski Zagadnienia prawne związane z budownictwem Opole
  • Halina Nowina Konopczyna, poseł na Sejm RP