Udostępnij
Udostępnij
Udostępnij
Strona główna Biblioteka poleca

Biblioteka poleca

"Kto czyta książki, żyje podwójnie" (Umberto Eco)

Uwzględniając zagrożenia dla środowiska, zdrowia i dobrobytu ludzi i zrównoważonego rozwoju na szczeblu globalnym, regionalnym i lokalnym; Przekonani o znaczeniu ochrony poprawy stanu środowiska dla zdrowia oraz pomyślności obecnych i przyszłych pokoleń; Deklarują wolę współpracy przy organizacji konferencji pt. Zrównoważony rozwój w świetle Encykliki Laudato Si' 15 października 2016 roku, w...

Wyznania Hieny

"Ryje" to znani politycy i celebryci. Polują na nich "paparuchy", czyli fotografowie robiący zdjęcia z ukrycia. Chcą zdobyć "mordochwyty", czyli portrety. Wszystko to opisują "hieny", czyli pracownicy brukowców, a w postaci kolorowej medialnej papki spożywacie to Wy- czytelnicy, choć tak naprawdę jesteście dla nich tylko "targetami". Wulgarna, brudna i...
Nikt nie rodzi się zorientowany seksualnie na tę samą płeć. Ludzie stają się homoseksualistami w wyniku wydarzeń, prze jakie przeszli w swym dzieciństwie. Mogą to być doświadczenia związane z wykorzystaniem seksualnym lub zerwaniem prawidłowych relacji wewnątrz rodziny. Szczególnie ważna jest tu rola rodziców. Jest ona bowiem czymś więcej niż...

Tragedia Aleppo

Niewyobrażalne i bezmyślne zniszczenie oraz setki tysięcy niewinnych ofiar- ich symbolem stało się w ostatnim czasie syryjskie Aleppo. Jego mieszkańcy wielokrotnie z żalem mówili, że świat o nich zapomniał. Kto jak to, ale my- Polacy- dobrze powinniśmy pamiętać i rozumieć owo uczucie opuszczenia i zapomnienia przez wszystkich, czego symbolem...
W odpowiedzi na pytanie o rolę błazna w świecie współczesnym książka wskazuje na wielowymiarowość, polifoniczność  i wielofunkcyjność postaci błazna w kulturze. Do najważniejszych funkcji błazna autorka zalicza funkcję ludyczną, profetyczną, emancypacyjną, funkcję autorytetu intelektualnego (krytyki i pobudzania do refleksji) i moralnego (drogowskazu i wzoru osobowego), a w konsekwencji także...
W czym tkwi tajemnica atrakcyjności tego, co religijne, dla współczesnych mediów? Czy media, jak chce wielu, rzeczywiście ze swej natury są wrogie religii, niszcząc i wynaturzając w nej to, co dla niej najbardziej właściwe i najgłębsze? Jaki jest kulturowy sens procesów tabloidyzacji mediów? Skąd biorą się napięcia między mediami...
Książka omawia zagadnienia z pograniczna reklamy i prawa, w szczególności przepisy prawa regulujące działalność reklamową w Unii Europejskiej w kontekście krajowych uregulowań prawnych w tym zakresie. Publikacja może być wykorzystana jako podręcznik akademicki dla studentów kierunków ekonomicznych, biznesowych oraz prawniczych. Będzie także interesująca dla pracowników branży reklamowej. (Opis z tyłu...

Prawo mediów

Prawo mediów to podręcznik akademicki, w którym zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia prawa prasowego, wzbudzające ożywioną dyskusję zarówno w sferze teorii, jak i praktyki. Omówiono w nim aktualne problemy prawne związane m.in. z rozwojem Internetu, ograniczeniami dostępu do informacji publicznej, ochroną danych osobowych w działalności dziennikarskiej, obowiązkiem ochrony dóbr osobistych...
Jeszcze nigdy tak niewiele medialnych organizacji nie decydowało o tym, o czym dowiaduje się tak wielu. Konsekwencje agregacji medialnych treści są mało rozpoznane, natomiast jej przejawy- pasjonujące. Oto Facebook staje się głównym źródłem informacji, detronizując stacje telewizyjne, a w pełni zautomatyzowany Google News, największy na świecie agregator wiadomości z...
Przedstawianie abstrakcyjnych danych oraz idei potrafią być trudnym i wymagającym zadaniem podczas nauki o nowych konceptach. Jednak postęp w wymagającej technologii pozwala na nowe metody przedstawiania tych konceptualnych danych. Techniki Wizualizacji Informacji w naukach społecznych i humanistyce jest ostatnią deską ratunku podczas egzaminu rekrutującego na kierunek wizualizacji w naukach...