Pielgrzymowanie do miejsc uznanych za święte towarzyszy człowiekowi od wieków i jest nieodłącznym elementem rozwoju kultur i cywilizacji. Wędrówki do miejsc świętych podejmowano głównie z pobudek religijnych, chociaż już w starożytności łączono cele sakralno-eschatologiczne z poznawczymi. Początkowo pielgrzymowanie odnosiło się do podróżowania w ogólnym rozumieniu. Współczesne pielgrzymki uznaje się...
Blisko 500 kolorowych fotografii autorstwa znanych fotografików ukazuje wspaniałe gmachy, bezcenne skarby sztuki i rzemiosła, najświetniejsze pamiątki historyczne. Magnackie palące rywalizują o nasza uwagę z precjozami przechowywanymi w niedostępnych, katedralnych skarbcach, najświetniejsze płótna - z bezcennymi monetami skrywanymi głęboko w muzealnych sejfach, historyczne dokumenty - ze średniowiecznymi świątyniami. Ten...
Jubileuszowy Rok 2000 rozbudził jeszcze bardziej w Polsce chęć pielgrzymowania do miejsc świętych, rozsianych po całej Ojczyźnie. Pragnąc ułatwić wiernym ich nawiedzenie Oficyna ADAM opublikowała tom drugi albumowego przewodnika pt. Miejsca święte w Polsce łaskami i cudami słynące (tom pierwszy ukazał się na początku 2001 roku; w roku następnym...
Najwspanialsze miejsca pielgrzymkowe w Polsce to pierwsza publikacja z cyklu prezentującego najciekawsze z punktu widzenia historycznego, kulturalnego, religijnego, gospodarczego itp. miejscowości, obiekty i tereny w kraju, wyodrębnione na podstawie ankiet, sondaży, rozmów z czytelnikami i wieloletnich doświadczeń. Miejsca wymienione są w porządku alfabetycznym i szczegółowo opisane. Przejrzysty układ oraz...
Idea opracowania listy najcenniejszych na świecie obiektów przyrodniczych i kulturowych narodzila sie na poczatku lat siedemdziesiatych XX w. Podstawę działań w tym zakresie stanowi konwencja UNESCO dotycząca światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, której tekst został przyjęty na XVII Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w 1972 r. w Paryżu. Pięć lat...
Nietypowy, oryginalny przewodnik po najbardziej niezwykłych, najciekawszych, urzekających i tajemniczych zakątkach Polski. Dziewicze puszcze, rozległe bagna, cuda przyrody i najwyższej klasy osiągnięcia rąk ludzkich przedstawione są tu z perspektywy rozkochanego w Polsce poszukiwacza przygód i podróżnika. Opisując najcenniejsze polskie obiekty, stara się zaprezentować przede wszystkim ich mało znane strony....
video
Według biskupa Adama Lepy - logosfera (gr.logos-słowo, Sphaira- środowisko) powinna być rozumiana jako "środowisko słowa", czyli wiele relacji i związków społecznych , w których w sposób szczególny promowane jest słowo przez osoby współtworzące ją ( Por. A.Lepa, Logosfera, Studia Teologiczne, 1995). W tym sensie biblioteka jest przestrzenią, w której toczy...
Chcemy zaprezentować Państwu ciekawe wydania Pisma Świętego, jakie posiada Biblioteka WSKSiM. Chodzi tu przede wszystkim o tzw.stare wydania, które są prawdziwymi cymeliami. Pierwsze z nich to: 1. BIBLIA ZŁOTA KLASYKÓW t.I iII wyd. 1898 OPRAWA JUBILERSKA Dzieje objawienia boskiego w Starym i Nowym zakonie z 126 chromograficznymi obrazami według oryginałów mistrzów klasycznych… Dzieło to,...
Dzisiaj Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Składamy życzenia autorom, twórcom, pisarzom i wszystkim czytelnikom. To dzięki Wam książka jest obecna w naszym życiu, uczy, inspiruje i motywuje do działania, a w tym szczególnym czasie jest wielkim przyjacielem.
Podręcznik ten łączy teorię z praktyką, stając się swoistym przewodnikiem po świecie reklamy, w którym zaczynają dominować nowoczesne formy komunikacji z klientem. Lektura pozwala Czytelnikowi zapoznać się z kluczowymi narzędziami promocyjnymi, sposobem opracowania planu mediów, a także dostarcza odpowiedzi na pytanie, w jakim kierunku będą dokonywały się zmiany w...