Strona główna Biblioteka poleca

Biblioteka poleca

Kongres Polonii Amerykańskiej powstał w roku 1944 i wciąż pozostaje największą organizacją Amerykanów polskiego pochodzenia. Najnowsza książka W jedności siła to druga część jej dziejów, obejmująca okres prezesury Alojzego Mazewskiego. Podstawową troską Kongresu Polonii były wówczas zabiegi o podniesienie prestiżu polskiej grupy etnicznej w Stanach Zjednoczonych, o jej konsolidację...
Społeczna historia mediów to jedna z najbardziej znanych na świecie książek o historii mediów. Autorzy, brytyjscy historycy społeczni, śledzą, jak zmieniły się środki masowego przekazu i jak te przeobrażenia wpływały na sposób postrzegania otaczającego nas świata. Opisując kolejno następujące po sobie technologie w kontekście politycznym, kulturowym i gospodarczym, zachęcają...
,,Gdybym był katolikiem, napisałbym najpierw książkę o Maryi, gdyż żaden inny przykład nie wyraża tak jasno istoty katolickiej wiary i postawy życiowej jak życie Maryi”, wyjawił niegdyś Karl Barth. Adrienne von Speyr jako konwertytka doskonale zrealizowała ten zamysł, a Służebnica Pańska zajmuje ważne miejsce w literaturze maryjnej. Autorka, obdarzona...
Autor prowadzi czytelnika od momentu powstania Kościoła aż do czasów obecnych, opisując jedno z jego najdonioślejszych zadań, czyli ,bycie dla”, a przez to prowadzenie ludzi do Boga i pomoc w osiągnięciu życia wiecznego. Proponuje spojrzenie wielostronne, nieograniczające się do analizy zagadnienia ,,od zewnątrz”. Dzięki patrzeniu ,,od wewnątrz” i zastosowaniu...
Prezentowany tom oceniam wysoko, jest to pozycja ważna i potrzebna, poszerzająca obecny stan wiedzy o istotne informacje. Czasopisma wydawane przez Żydów w dawnej Polsce od lat są przedmiotem zainteresowania naukowców, jednak z racji obszerności i wszechstronności materiału źródłowego nadal istnieje potrzeba – wskazywana także we wstępie do monografii –...

Pamiętniki

Arcydzieło pamiętnikarskiej opowieści, która zdolna jest ocalić czas miniony, miejsca, rzeczy, zwierzęta i ludzi. Są tu żubry i niedźwiedzie, wilki, a nawet wielbłądzice, są dawne dziady, koniuchy i koniokrady, są portrety Żydów podlaskich, konterfekty księcia Leopolda Bawarskiego, pułkownika Wacława Kostka-Biernackiego, rosyjskich gubernatorów i żandarmów. Jest świat, jaki był –...

Obrońca prawdy

,,Wymiar sprawiedliwości to absolutnie najważniejsza rzecz dla państwa. Bez jego uzdrowienia nie ma co mówić o skutecznym rozliczeniu wszystkich zbrodni z przeszłości, zbrodni z czasów PRL. A ten wymiar sprawiedliwości w Polsce nigdy nie został uzdrowiony. Po roku 1989 pracowali w nim prokuratorzy i sędziowie, którzy w latach 80....
Jego pierwsze słowa jako biskupa Rzymu, a także pamiętna prośba do wiernych o błogosławieństwo i modlitwę, zanim sam udzielił błogosławieństwa, rezygnacja z apartamentów papieskich, pochwała prostego stylu życia oraz wołanie o ,,Kościół ubogi dla ubogich” - to wszystko wyraża się w imieniu, które przybrał - Franciszek. W obliczu wszystkich ran,...

Media totalitarne

Rozprawa jest wielce interesującym studium z dziejów funkcjonowania PRL, oparta na wartościowym materiale źródłowym jest samodzielnym rozwiązaniem problemu badawczego, wzbogacającym naszą wiedzę o strukturach systemu totalitarnego. Autorka dokonała rzetelnej analizy aparatu bezpieczeństwa państwa PRL, prowadzącego stałe działania inwigilacji i działalności operacyjnej wobec mediów. Wykorzystała materiały i archiwa IPN dotyczące sprawy...
Jeżeli chcesz, aby coś się zmieniło w twoim życiu i w twoim otoczeniu, uznajesz konieczność szlifowania swojego charakteru i dostrzegasz potrzebę lepszych modeli zarządzania w naszym dynamicznie zmieniającym się świecie – ta książka jest dla ciebie.