Strona główna Biblioteka poleca

Biblioteka poleca

8 listopada 2019 w bibliotece WSKSiM odbyło się spotkanie autorskie z wykładowcą naszej uczelni, autorem książki pt. "Spór o cywilizację. Stanowisko Henryka Romanowskiego" - dr. Mateuszem Kieresiem
Wspomnienia Ireny Jabłońskiej-Kaszewskiej (1927–2014) to opowieść obejmująca kilka epok w dziejach naszego kraju. Autorka przyszła na świat w rodzinie gdańskiej Polonii, w środowisku świadomym swojej tożsamości i polskości. Po dojściu Hitlera do władzy wraz z rodzicami zamieszkała w Toruniu. Kolejne rozdziały wiodą czytelnika przez lata trzydzieste aż po dramat...

Wspomnienia jezuity

Ojciec Edward Bulanda (1902–1992) – jezuita, uczony, prowincjał Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej, profesor „Bobolanum”, rekolekcjonista, więzień okresu stalinowskiego we wspomnieniach z lat 1939–1954 przedstawia nieznane, a często wręcz sensacyjne fakty związane z życiem i działalnością jezuitów w najtrudniejszym dla Kościoła katolickiego w Polsce okresie panowania reżimów nazistowskiego i komunistycznego. Opis z: ipn.poczytaj.pl
Książka jest zapisem rozmów z Danutą Szyksznian-Ossowską „Sarenką” (ur. 1925 r.), podczas II wojny światowej łączniczką Garnizonu „Dwór” Armii Krajowej w Wilnie, jedną z dziesięciu dziewcząt z grupy łączności „Kozy” przy komórce „Legalizacja” wileńskiej Komendy Okręgu AK; więźniarką łagru w Jełszance koło Saratowa. Stałym punktem odniesienia w rozmowach jest...
Najnowsza książka Ewy Rogalewskiej wprowadza do obiegu naukowego zagadnienia cenne zarówno dla przedstawicieli historiografii, jak i literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Monografia Rogalewskiej – wraz z niezwykle bogatą bazą wykorzystywanych opracowań i archiwów – zachęca też do prowadzenia indywidualnych poszukiwań badawczych; początkującym i dojrzałym badaczom wskazuje mniej znane, a cenne źródła...
Książka ukazuje zmiany organizacyjne i personalne w Urzędach Bezpieczeństwa/Urzędach ds. Bezpieczeństwa Publicznego na szczeblach wojewódzkim, powiatowych i miejskich w województwie łódzkim w latach 1945–1956. Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej zostały omówione zagadnienia związane z tworzeniem i strukturą organizacyjną urzędów bezpieczeństwa publicznego w województwie łódzkim w latach...
Wydawnictwo zawiera edycję 194 relacji, dotyczących pomocy udzielanej Żydom przez Polaków na terenie dystryktu warszawskiego Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939–1945. Materiały te – obecnie przechowywane w zasobie Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – zostały zgromadzone przez Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, w ramach wieloletniego śledztwa prowadzonego przez prokuratora...
Protokoły posiedzeń Biura Politycznego KC PZPR od czerwca 1980 do końca grudnia 1981 r. pokazują rozwój wydarzeń w Polsce z punktu widzenia strony partyjno-rządowej, odsłaniają kulisy podejmowanych decyzji oraz działań i stopniowe przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego. Dokumenty świadczą o tym, jak bezradna była partia wobec sukcesów odnoszonych przez...

Oni tu przyszli

Naprawdę ciepło było. Wyjątkowo ciepło. I cicho. Oni szli z bronią. Pięciu było tych banderowców. Wszyscy uzbrojeni. Szli szybko, zamaszyście, od strony Derewka w stronę Lubieszowa. Przeraziliśmy się. Przecież nasz tato pojechał do miasta! Zginie!Niewiele minęło czasu, a dym zaczął lecieć i unosić się nad miastem. A...