rekrutacja
rekrutacja
podyplomowe
Strona główna Biblioteka poleca

Biblioteka poleca

"Kto czyta książki, żyje podwójnie" (Umberto Eco)

Polska postanawia ustanowić rok 2015 Rokiem Św. Jana Pawła II w poczuciu moralnego obowiązku i głębokiego szacunku wobec postaci, która wywarła tak znaczący wpływ na losy nie tylko naszego narodu, ale i całego współczesnego świata. Niech motywem przewodnim wszelkich inicjatyw wzbogacających ten Rok będą słowa Jana Pawła II wypowiedziane...
Nauk jest wiele, prawda jedna. Droga ojca Bocheńskiego do tej jednej prowadzi prze tych wiele. Rozmowy z wybitnym filozofem stanowią pasjonującą opowieść o zmaganiach rozumu w poszukiwaniu prawdy. (opis z okładki)
W dniu 23 listopada 2004 roku w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego na Watykanie Ojciec Święty Jan Paweł II przyjął nadany mu przez Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu doktorat honoris causa. Okazją szczególną była przypadająca w 2005 roku 60. rocznica powstania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktoratem honoris causa...
Czwartek 17 grudnia 1970 roku w Gdyni była na pewno najczarniejszym dniem w historii PRL-u – mówi Michał Pruski, jeden ze współautorów scenariusza filmu. - Całe zło i okrucieństwo ówczesnej władzy, jej perfidia i nielicznie się z obywatelami własnego kraju zogniskowały się w tym jednym poranku, kiedy to niczego...
Publikacja jest pokłosiem II już konferencji o tematyce kresowej zorganizowanej przez Muzeum Niepodległości i adresowanej do muzealników. Stąd, podobnie jak w tomie I (wydany drukiem w 2009 roku) zamieszczone tu teksty są efektem pracy i pasji specjalistów z zakresie historii, etnografii i sztuki. Opracowanie jest niewątpliwie ważne i niezwykle...
Końcowa faza prac nad przygotowaniem książki przypadła na czas, gdy w Polsce na nowo rozgorzała dyskusja na temat zawartości teczki tajnego współpracownika SB o pseudonimie „Bolek”. W ten sposób po wielu latach do głównego nurtu debaty publicznej powrócił, i to z nie mniejszą mocą niż dawniej, problem agenturalnej przeszłości...
Świętosława od dziecka była harda. Od najmłodszych lat, wraz z bratem Bolesławem Chrobrym, uczyła się niuansów politycznej gry. Miałem stać się pionkiem w układzie sojuszy swego ojca, księcia Mieszka. Jej ambicje sięgały znacznie dalej. Chciała zostać królową. Los okazał się nieprzewidywalny. W drodze na dwór męża spotkała kogoś, kto zawładnął...

KRESOWE REZYDENCJE

Niniejszy album jest pierwszą z planowanego cyklu publikacji poświęconych siedzibom ziemiańskim na ziemiach wschodnich II RP oraz ich dziejom, aż po czasy współczesne, a także ich znanym i mniej znanym właścicielom i mieszkańcom. Zamierzenie autora jest przedstawienie wszystkich tych nielicznych rezydencji ziemiańskich i ich pozostałości, które w lepszym lub gorszym...
W ostatnim dwudziestoleciu ukazało się wiele publikacji opisujących życie i wspomnienia bohaterów - tych, którzy uznawani są za bohaterów przez społeczeństwo i wreszcie tych, którzy z bliżej niezrozumiałych powodów sami poczuwają się do bycia bohaterami. Często jednak zapomina się o tych, którzy pozostawali w drugim szeregu rozgrywających się w...
Przedmiotem monografii jest współczesny anarchizm polski, jego koncepcje polityczne i społeczne, organizacja i zasady funkcjonowania. Za początkową cezurę przyjąłem rok 1980, który stanowił zapowiedź transformacji ustrojowej w Polsce związaną z powstaniem NSZZ „Solidarność”. Co prawda rozwój „Solidarności” i krótkotrwały okres legalnej działalności tego związku bezpośrednio nie inspirował odrodzenia w...