Z informacji rozproszonych w wielu źródłach archiwalnych, artykułach i książkach, Autorowi udało się przedstawić życie i działalność wybitnych duszpasterzy wojskowych, bohaterów i błogosławionych – tych, którzy odegrali znaczącą rolę w życiu religijnym i społecznym naszej Ojczyzny i Wojska Polskiego. Mam nadzieję, że przygotowana tak wielkim nakładem pracy publikacja będzie...
Edycja źródeł autorstwa ks. płk. dr. Zbigniewa Kępy oraz dr. hab. Jerzego Prochowicza, prof. UJK pt. Duszpasterstwo wojskowe w okresie posługi abp. Stanisława Galla, Biskupa polowego Wojsk Polskich. Wybór dokumentów źródłowych 1918-1933 to interesujący, dobrze udokumentowany oraz obiektywny zapis jego dziejów, skierowanych do Czytelników, zainteresowanych tą mało znaną i...
W okresie międzywojennym Wojskowe Biuro Historyczne podjęło pracę nad wydaniem wielotomowego zbioru dokumentów pt. "Materiały do historii wojny 1918-1920 r." Ze względu na historyczne znaczenie bitwy warszawskiej postanowiono najpierw opublikować zbiór dokumentów dotyczących tej bitwy. W 1935 r. ukazał się tom I dokumentów zatytułowany "Bitwa nad Bugiem". Składał się...
Fundamentalny zbiór dokumentów źródłowych, związanych z przebiegiem jednej z największych bitew oręża polskiego. Opracowane i ułożone chronologicznie przedstawiają prace operacyjne Kwatery Głównej Naczelnego Wodza i samego Marszałka Józefa Piłsudskiego, Naczelnego Dowództwa, Ministerstwa Spraw Wojskowych, dowództw frontów i armii oraz dywizji i brygad. Źródło opisu: merlin.pl

BITWA NIEMEŃSKA

Po klęsce poniesionej w sierpniu 1920 roku pod Warszawą Armia Czerwona odtwarzała swoje siły, z zamiarem wznowienia "pochodu za Wisłę", który miał doprowadzić do zniszczenia państwa polskiego i wzniecenia pożaru rewolucji światowej. Polska ofensywa, podjęta 19 września na rozkaz Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, przekreśliła te zamiary. W jej rezultacie...
Bitwa Niemeńska rozegrana w jesieni 1920 r., zwieńczyła polskie działania zaczepne podjęte w połowie sierpnia podczas Bitwy Warszawskiej. Zwycięstwo w bitwie Niemeńskiej, rozegranej na rozległej przestrzeni b. Wielkiego Księstwa Litewskiego, przyniosło powrót Wojska Polskiego na północnowschodnie Kresy i wytyczenie przezeń rubieży granicznej nad Dźwiną i Berezyną, Wilią i Słuczą,...
Celem tej publikacji jest rozpowszechnienie bolesnej prawdy historycznej o Polakach bestialsko pomordowanych na Kresach Wschodnich i utrwalenie pamięci o nich wśród jak największej liczby współczesnych Polaków. Naszym obowiązkiem jest popularyzowanie prawdy o Wołyniu w sferze kulturalnej, politycznej i społecznej, tak aby nie została ona nigdy wymazana i zapomniana przez...
Zamiar przygotowania niniejszej publikacji zrodził się podczas pracy nad krytycznym wydaniem tekstów dokumentujących wkład Stefana kard. Wyszyńskiego, Prymasa Polski, w dzieło Soboru Watykańskiego II. Wizerunek Sługi Bożego kard. Wyszyńskiego jako Ojca Soboru, bez ukazania jego relacji ze św. Janem XXIII, pozostałby bardzo zubożony. Serdeczna przyjaźń tych dwóch protagonistów największego...
W The Grand Chessboard, znany geostrategista Zbigniew Brzeziński przedstawia brutalnie uczciwą i prowokacyjną wizję amerykańskiej dominacji w XXI wieku. Zadanie, które stoi przed Stanami Zjednoczonymi, to stać się sędzią politycznym na ziemiach euroazjatyckich i zapobiec pojawieniu się jakiejkolwiek rywalizującej siły zagrażającej naszym interesom materialnym i dyplomatycznym. Kraina euroazjatycka, która...