Niniejsza publikacja przedstawia nie tylko dzieje Willi Kwiatkowskiego, w której zamieszkiwali pierwsi dyrektorzy Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Mościcach, ale też związaną z nią historię, ludzi i ważne dla Firmy oraz Mościc wydarzenia, mające na przestrzeni lat 1927-2012. Stanowi tym samym cenną lekturę oraz źródło wiedzy o przedwojennym zespole...
Wydarzenia, na których skoncentrował się Autor, w pewnym okresie wiążą się z pontyfikatem papieża Polaka (…), który bez wątpienia przyczynił się do upadku systemu politycznego panującego wówczas w Europie Środkowo-Wschodniej. Dobrze więc się stało, że narodził się pomysł napisania takiej książki (…). Praca ma charakter źródłowy. Autor dotarł do...
Dlaczego Bóg wybrał maronickiego mnicha z Libanu – kraju, którego nazwa niewielu coś mówi – aby przez niego dokonywać niesamowitych cudów uzdrowień na całym świecie? Skąd fenomen Świętego Szarbela, który przychodzi w snach, w wizjach, przeprowadza operacje oraz poucza zbłąkanych? Czytelnik, szukający odpowiedzi na te pytania, ma w rękach...

PUŁAPKI MYŚLENIA

Jest to książka przełomowa. Autor objaśnia nam działanie umysłu i opisuje, jak o naszym myśleniu wspólnie decydują dwa systemy: System 1 – szybki, intuicyjny i emocjonalny i System 2 – wolniejszy, działający w sposób bardziej przemyślany i logiczny. Autor odkrywa przed nami niezwykłe możliwości – ale też błędy i...
Między psychologią a religią jest przepaść. Przynajmniej na pozór. Prof. Robert Kugelmann w obszernym studium udowadnia jednak, że powiązania w tym przypadku są szerokie i wielorakie. Wychodząc od rozważań na temat psychologii nowoczesnej, traktowanej jako nauka, pokazuje funkcjonowanie spirytualizmu, psychoanalizy czy psychologii humanistycznej w kontekście religii, ze szczególnym uwzględnieniem...
Bóg, Honor, Ojczyzna. Właśnie o tym jest ta książka napisana barwnym, literackim językiem przez Martynę Deszczyńską i Andrzeja Nowaka, dwoje wspaniałych historyków. Snują oni opowieść o przemożnym pragnieniu wolności polskiego narodu. Przewodnikami po kartach tej książki stają się wielcy duchowni, jak chociażby abp Zygmunt Szczęsny Feliński, który pisał groźne...
Ta książka to wybór najważniejszych opinii Józefa Piłsudskiego dotyczących naszej historii, polityki, charakteru i mentalności narodowej. Zebrane tu zostały niebywale trafne, nieraz nawet bulwersujące obserwacje i wnioski, które nic nie straciły na aktualności. Książka okazuje się zadziwiającym komentarzem do obecnych wydarzeń w naszym kraju, tak jakby Marszałek dziś obserwował...
Przedstawiona w tej książce historia Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA, budowanych jako Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Mościcach, to pasjonujące dzieje instytucji, której naturalnym celem działania była produkcja związków chemicznych, wykorzystywanych w różnych dziedzinach gospodarki. Osiemdziesiąt pięć lat istnienia Fabryki to nieco więcej niż przeciętne ludzkie życie. A przecież...
EUROPA KARPAT DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ Inicjatywa „Europa Karpat” zrodziła się w latach 1999 – 2000, kiedy to w nowo utworzonym województwie podkarpackim, z inspiracji ówczesnego wojewody, uruchomiono projekt „Zielone Karpaty”. Jego celem był rozwój współpracy polsko-słowacko-ukraińskiej. Już w tamtym czasie zwracano uwagę nie tylko na potrzebę równomiernego rozwoju regionów Europy...
Nastawiony całkowicie na pracę publiczną, prowadząc niezwykle skromny i rodzinny tryb życia, umiał wyzbywać się przyjemności i odsuwać od siebie wszystko, co w jakikolwiek sposób mogłoby osłabić zdolność jego codziennej, kilkunastogodzinnej pracy. (…) Ten twardy, systematyczny, niemal ascetyczny tryb życia podtrzymywał niewątpliwie jego zdolność do pracy. Wypowiedź Janusza Rakowskiego.