Udostępnij
Udostępnij
Udostępnij
Strona główna Biblioteka poleca

Biblioteka poleca

"Kto czyta książki, żyje podwójnie" (Umberto Eco)

Związek Bojowników o Wolność i Demokrację powołany został we wrześniu 1949 r., a zlikwidowany w marcu 1990 r. W sensie formalnym stanowił kontynuacją kilkunastu stowarzyszeń powoływanych w Polsce od 1945 r., grupujących uczestników i ofiary zmagań wojennych. W sensie ustrojowym ZBoWiD pozostał stowarzyszeniem przecz cały okres swojego istnienia. Jednak...
Autorka analizuje proces przemian pamięci osoby Carla Marii Spletta, który pełnił funkcję biskupa gdańskiego i administratora apostolskiego diecezji chełmińskiej w okresie II wojny światowej. Jest to postać, wokół której przez lata nagromadziło się wiele odmiennych opinii – pozytywnych i negatywnych. Jak stwierdza jeden z recenzentów: „publikacja z jednej strony...
Autobiografia Franciszka Kornickiego pt. Zmagania została wydana po raz pierwszy w 2008 r., a sukces plebiscytu „People’s Spitfire Pilot” stworzył nieoczekiwaną okazję, aby ta wnikliwa i bardzo ciekawa książka została wznowiona dla znaczeni większej publiczności. Miło pomyśleć, że o wiele więcej osób, zarówno Brytyjczyków, jak i Polaków, zapozna się...
W swojej książce Autor dał niezwykle poruszający obraz kulturowej i cywilizacyjnej nocy zafundowanej nam przez podległych Moskwie władców PRL. Z tej prezentowanej „nagiej prozy” tamtych lat, zmontowanej z zapisków, pomyśleń, luźnych obserwacji, prozy, która – zdawałoby się – nie ma ambicji bycia literaturą, zrodziło się dzieło bardzo wysokiej próby....
            W niniejszym tomie zamieszczone zostały najważniejsze, niepublikowane dotąd, dokumenty związane z działalnością Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu. Są to przede wszystkim oświadczenia komitetu publikowane najczęściej z powodu represji wymierzonych w studentów. W książce znalazły się wszystkie tego rodzaju dokumenty, do których udało się dotrzeć. Zdecydowaliśmy również o zamieszczeniu...
            Pierwsze wydanie niniejszej książki ukazało się w 2012 r. w związku z 35. rocznicą powstania Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu. Pomimo że dołożyliśmy wszelkich starań, aby znalazły się w niej wywiady z jak największą liczbą żyjących działaczy SKS, to mieliśmy świadomość wielu jej braków. Wciąż niedostatecznie wybrzmiewał w...
Studenckie Komitety Solidarności powstały w pięciu ośrodkach akademickich na przełomie 1977 i 1978 r. Impulsem do ich organizowania było zamordowanie Stanisława Pyjasa, krakowskiego studenta i współpracownika Komitetu Obrony Robotników. Wrocławski komitet został powołany 14 grudnia 1977 r. Bardzo szybko stał się jednym z najaktywniejszych SKS i ważnym elementem demokratycznej...
Książka ukazuje strukturę, obsadę personalną oraz działanie sądownictwa Marynarki Wojennej w latach 1945-1955, począwszy od powstania Wojskowego Sądu Marynarskiego w Gdańsku, jako pierwszego sądu wojskowego na Pomorzu Gdańskim i Szczecińskim powołanego przez władze komunistyczne, Jeko kontynuatorem był Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni, którego głównym celem było prowadzenie walki z...
Jan Józef Lipski (1926-1991) wiele zdziałał dla integrowania opozycji. Kiedy władza próbowała dzielić Polaków na grupy zainteresowane tylko własnym interesem – łączył różne środowiska. Zamiast demagogii wolał dialog; nawet w sporze starał się znaleźć miejsca wspólne. Ideologii przeciwstawiał samoorganizację społeczeństwa. Nigdy niezwiązany z PZPR, współzałożyciel KOR, był żywym przykładem...
W niniejszej monografii podjęto próbę przedstawienia procesu tworzenia i rozwoju organizacyjnego PPR w województwie olsztyńskim oraz wskazania mechanizmów jej funkcjonowania zarówno w sferze wewnętrznej, jak i w odniesieniu do sytuacji polityczno-społecznej na Warmii i Mazurach. Istotne zatem było opisanie pozycji tutejszych struktur i kierujących nimi działaczy na tle partyjnych...