W WSKSiM odbyło się szkolenie Climcities

  fot. Joanna Anuszkiewicz

  25 października 2017 r. w Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja Climcities. Było to jedno z cyklu szkoleń dotyczących zmian klimatu w miastach, zapobieganiu ich skutkom i adaptacji.

  Podczas spotkania przemówienia wygłosili m.in. przedstawiciele Ministerstwa Środowiska i Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Moderatorem konferencji był red. Krzysztof Losz.

  O godzinie 10, po powitaniu gości przez dr Marię Laskę – Prorektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, rozpoczęła się pierwsza część szkolenia, podczas której głos zabrał Paweł Sałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. W swojej prelekcji poruszył on tematy prawnych uregulowań dot. zmian klimatu. Zaznaczył, że nie ma w kraju, który zrobił więcej dla ochrony środowiska i zapobiegania efektowi cieplarnianemu niż Polska. Zwrócił uwagę na to, że wcale nie jesteśmy największym emiterem dwutlenku węgla w Europie, jak próbują nam wmówić zachodnie media.

  Następnie prelekcję wygłosił dr inż. Krystian Szczepański – Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska. W swoim wystąpieniu zwrócił on uwagę m.in. na innowacyjność, jaką wprowadzili Polacy w badaniach nad klimatem. Powiedział, że to my wytworzyliśmy know-how w dziedzinie modelowania w zakresie zmian klimatu. Zaznaczył, że myśląc o przystosowaniu do zmian klimatu na obszarach miejskich, należy patrzeć daleko w przyszłość. Prognozy opracowane przez polskich badaczy sięgają bowiem aż do roku 2090 – dodał Prelegent. Mówił także o funkcji mitygacyjnej czyli zapobiegającej postępowi zmian klimatycznych, jaką pełni tzw. zielono-błękitna infrastruktura. Dr inż. Krystian Szczepański wyjaśnił, że pozwala ona na lepsze retencjonowanie wody niż „wybetonowane” miasto. Zapowiedział też wprowadzenie prawa wodnego, które będzie nakładało na miasta opłatę za utraconą retencję.

  Prezentacje na tematy z dziedziny zmian klimatycznych przedstawił Krzysztof Melka – Doradca Ministra Środowiska. Zwrócił w nich uwagę na tak istotne problemy jak coraz większe zużycie energii elektrycznej z powodu wszechobecnych klimatyzatorów czy nieinwestowanie miast w zieleń. Zaznaczył, że nowe warunki kształtują nowe potrzeby rynku, a co za tym idzie – zapotrzebowanie na nowe produkty, takie jak odnawialne źródła energii. Zwrócił także uwagę na zagrożenia dla ludzi i środowiska, pojawiające się wraz z postępującymi zmianami klimatu. Podkreślił wagę zwiększania świadomości społecznej o tych problemach.

  Po krótkiej przerwie przemówienie wygłosił red. Krzysztof Losz. Odniósł się on kwestii niedostatecznego poruszania w mediach tematu zmian klimatycznych. Zwrócił uwagę na promowany pogląd, że są one przede wszystkim skutkiem złej gospodarki człowieka. Jednak, jak powiedział, współczynnik przekazywanych informacji na temat zmian klimatycznych będzie stale rósł.

  Kolejną prelekcję wygłosił Piotr Zacharski z Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, absolwent WSKSiM. Poruszył on tematykę zależności między budownictwem a zmianami klimatu. Podał przykład Seulu, jako miasta, w którym inwestuje się w „zielono-błękitną” infrastrukturę. Ponadto, mówił on o wytrzymałości określonych materiałów budowlanych na różne warunki klimatyczne.

  Następnie miało miejsce kolejne przemówienie Krzysztofa Melki, tym razem dotyczące w głównej mierze energetyki.

  Ostatnia prelekcja dotyczyła planowania adaptacji do zmian klimatu i korzyści z niej wynikających.

  Szkolenie zorganizowane w naszej Uczelni odbyło się w ramach projektu CLIMCITIES realizowanego na mocy umowy zawartej między NFOŚiGW a Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym.

  Szymon Górko
  Zespół Prasowy WSKSiM