Co jest ostoją polskości?

„Wieś – ostoja polskości” to tytuł artykułu przedrukowanego w 21. numerze tygodnika „Niedziela”. Stanowi on podsumowanie tez konferencji z 13 maja: „Jeszcze Polska nie zginęła – wieś”, współorganizowanej przez naszą Uczelnię. Zachęcamy do lektury o formach wspomagania rozwoju polskiej wsi, obowiązku poszanowania ziemi i zawierzenia jej Opatrzności Bożej.