Strona główna Cyfrowy świat młodego odkrywcy

Cyfrowy świat młodego odkrywcy

Celem głównym Projektu jest nabycie kompetencji, w tym praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystywania informatyki przez 315 uczniów szkół (w tym 165 kobiet, 150 mężczyzn).

Działania projektowe doprowadzą do podniesienia umiejętności informatycznych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych oraz techników. Potrzeba realizacji działań przewidzianych w projekcie podyktowana jest również koniecznością rozbudzenia w młodzieży ciekawości, potrzeby rozwijania zainteresowań i zachęty do pogłębiania wiedzy, a w konsekwencji podjęcia edukacji na poziomie wyższym.

Szkolenie informatyczne

Informacje szczegółowe

Wzrost kompetencji uczniów w wieku min. 12 lat z województwa kujawsko-pomorskiego odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Rozbudzenie w młodzieży ciekawości poznawczej, potrzeby rozwijania zainteresowań i zachęty do pogłębiania wiedzy, a w konsekwencji podjęcia edukacji na poziomie wyższym.

Aksjologiczny i społeczny rozwój młodego pokolenia.

Rozwinięcie twórczego myślenia, zainteresowań i pasji wśród młodzieży.

Zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości.

Integracja lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich a także do wsparcia działalności i podwyższenia jakości prowadzonych już zajęć.

 • czas trwania: 8 spotkań po 7 godzin (łącznie 56 godzin),
 • forma zajęć warsztatów w pracowniach komputerowych,
 • zajęcia przewidziane w programie szkolenia:
  1. Zaawansowane metody grafiki komputerowej (łącznie 24 godziny);
  2. Programowanie to lifestyle (łącznie 20 godzin);
  3. Cyfrowe bezpieczeństwo (łącznie 6 godzin);
  4. Świat interfejsów (łącznie 6 godzin);

Zgodnie z wytycznymi Projektów Unijnych dokumenty z kolorowymi logotypami muszą zostać wydrukowane w kolorze.

Dla wygody uczestników dokumenty rekrutacyjne dostępne są w wersji monochromatycznej i w kolorze.

Tytuł projektu
Cyfrowy świat młodego odkrywcy
Numer projektu
POWR.03.01.00-00-T211/18
Oś priorytetu, w ramach którego jest realizowany projekt
III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie, w ramach którego jest realizowany projekt
3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Cel główny projektu

Celem głównym projektu jest wzrost u 315 uczniów w wieku powyżej 12 lat kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy, takich jak:

– technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
– krytyczne myślenie
– rozwiązywanie problemów

Potrzeba realizacji działań przewidzianych w projekcie podyktowana jest koniecznością rozbudzenia w młodzieży ciekawości, potrzeby rozwijania zainteresowań i zachęty do pogłębiania wiedzy, a w konsekwencji podjęcia edukacji na poziomie wyższym.

Cel ten zostanie uzyskany do 01.08.2020 r.

 • Biuro Projektu
  ul. Św Józefa 23/35 p. 115
  87-100 Toruń
 • 566107104
 • cyfrowyswiat@wsksim.edu.pl