CYKL „Kim jest mężczyzna?” Część 6. „Antyczne wzory do naśladowania”