Czas Wzrastania: O Eucharystii i miłości młodych do Pana Jezusa (12.06.2020 r.)