W sobotę 30 listopada 2019 r. w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej gościł ks. bp Stanisław Stefanek – wieloletni członek Prezydium Papieskiej Rady ds. Rodziny oraz wieloletni Przewodniczący Rady KEP ds. Rodziny.

Ks. bp Stanisław Stefanek spotkał się ze słuchaczami studiów podyplomowych Mediacje pojednawcze w rodzinie. Ponadto wygłosił prelekcję na temat Rola wspólnoty Kościoła
w mediacjach pojednawczych w małżeństwie i rodzinie. Przewodniczył także Mszy Św.
w akademickiej Kaplicy Zawierzenia.

Ks. bp Stanisław Stefanek jest doktorem nauk teologicznych. Był także współtwórcą
i wieloletnim dyrektorem Instytutu Studiów nad Rodziną. Za swoją działalność duszpasterską
i naukowo-dydaktyczną, skoncentrowaną przede wszystkim na walce o zdrową rodzinę
– o świętość życia i wierność małżeńską został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009). Obecnie jest biskupem seniorem diecezji łomżyńskiej.