Dyrektor Centrum Komunikacji Katolickiego Sekretariatu Nigerii gościem WSKSiM

Paweł Pasionek

W czwartek 9 lipca 2015 r. w murach WSKSiM gościł o. dr Ralph Madu, dyrektor Centrum Komunikacji Katolickiego Sekretariatu Nigerii.

Była to już kolejna wizyta znamienitego gościa z Afryki bowiem po raz pierwszy o. dr Madu gościł w WSKSiM w 2009 r. Wówczas zabrał głos podczas II Międzynarodowego Kongresu „Media katolickie: szanse i zagrożenia” przedstawiając sytuację mediów katolickich w Afryce. W trakcie tegorocznej wizyty o. Madu miał możliwość szczegółowo przyjrzeć się rozwojowi toruńskich mediów prowadzonych przez ojców redemptorystów oraz budowie świątyni pod wezwaniem Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. I należy podkreślić, że o. dr Ralph Madu nie ukrywał, iż jest pod dużym wrażeniem dzieł powstałych przy Radiu Maryja, w tym uczelni rzetelnie i na bardzo wysokim poziomie kształcącej m.in. przyszłych pracowników mediów.