Strona główna Dziennikarstwo i komunikacja społeczna- licencjat

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna- licencjat

Opis kierunku

Studia dziennikarskie mają charakter interdyscyplinarny. Łączą ogólną wiedzę humanistyczną z naukami społecznymi. Rozwijają zdolność analizy i rozumienia mediów oraz ich oddziaływania na społeczeństwo i współczesną kulturę masową. Ponieważ kształcenie w AKSiM opiera się na wartościach chrześcijańskich, studia te dają również szansę przyszłym dziennikarzom na pełen rozwój osobowy. Oprócz wiedzy teoretycznej filarem kształcenia są umiejętności praktyczne, konieczne do sprawnego i rzetelnego wykonywania zawodu dziennikarza. Otwierają one drogę do najlepszych w Polsce praktyk dziennikarskich.

Adresaci studiów

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to studia adresowane do osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową z prężnie rozwijającym się dziś dziennikarstwem oraz rozumieją, jak ważne jest, aby rozwijać swoje talenty pod okiem najlepszych specjalistów. Oferta skierowana jest do kandydatów, którzy chcą pracować w mediach i dla mediów – nie tylko jako dziennikarze, lecz także w roli specjalistów z zakresu media relations, public relations, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Dają też przygotowanie do pracy na stanowisku rzecznika prasowego czy doradcy ds. kontaktów z mediami. Naszą ofertę kierujemy również do osób pragnących podjąć pracę w redakcjach medialnych (prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych) w charakterze redaktora, operatora dźwięku i obrazu lub producenta programów telewizyjnych.

Program studiów

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to jedyne studia w Polsce zapewniające wyjątkowe praktyki w ogólnopolskich i światowych środkach społecznego przekazu: w mediach drukowanych, na portalach internetowych, w studiach radiowych, telewizyjnych i filmowych. Organizacja praktyk wynika z przyjętej zasady kształcenia kooperacyjnego i obejmuje praktyki hospitacyjne, asystenckie oraz zadaniowe, bardzo dobrze przygotowujące absolwentów do przyszłej pracy zawodowej. Student może skorzystać również z bogatej oferty praktyk zagranicznych, w tym również organizowanych w ramach programu Erasmus+.

Rekrutacja

Kliknij poniżej, aby przeczytać o wymaganych dokumentach, opłatach i terminach.

W skrócie

Poziom

  • studia 1 stopnia (licencjackie)

Tryb

  • stacjonarne
  • niestacjonarne

Specjalności

  • dziennikarstwo radiowo-telewizyjne
  • kultura medialna

Czas trwania

  • 3 lata (6 semestrów)

Ocena programowa kierunku dziennikarstwo

Studia krok po kroku

1. ROK STUDIÓW
Studenci zapoznają się z podstawami filozofii, socjologii, nauki o państwie i prawie oraz z pedagogiką mass mediów. Poznają funkcjonowanie społeczeństwa, organów państwa i środków społecznego komunikowania. Dzięki zajęciom, na których omawiane są zagadnienia dotyczące stylistyki i kultury języka, gatunków dziennikarskich i retoryki dziennikarskiej Studenci mają możliwość wdrożenia się w warsztat dziennikarza prasowego, radiowego i telewizyjnego.

2. ROK STUDIÓW
Studenci dokonują wyboru specjalności: dziennikarstwo radiowo-telewizyjne lub kultura medialna. Stosownie do podjętej decyzji poznają praktyczne aspekty związane z analizą przekazów audiowizualnych, interpretacją zjawisk kulturowych oraz animacją kultury. Podczas ćwiczeń zgłębiają warsztat radiowy i telewizyjny; nadto mają też możliwość odbycia praktyk asystenckich, towarzysząc zawodowym dziennikarzom w ich codziennej pracy. Na tym etapie wybierają promotora, temat pracy dyplomowej i rozpoczynają zbieranie materiałów potrzebnych do jej napisania.

3. ROK STUDIÓW
Trzeci rok studiów to w dalszym ciągu praktyczna nauka zawodu. Program obejmuje m.in. poznawanie dostępnych źródeł informacji dla dziennikarzy i naukę tworzenia reportażu radiowego i telewizyjnego; zaznajamia także z działalnością rzecznika prasowego, public relations oraz funkcjonowaniem reklamy we współczesnym społeczeństwie informacyjnym. Zdobyte w poprzednich semestrach umiejętności praktyczne umożliwiają Studentom odbywanie praktyki zadaniowej, podczas której samodzielnie realizują własne audycje radiowe i telewizyjne. Studenci, pod kierunkiem wybranych promotorów, przygotowują prace dyplomowe.

Kontynuacja nauki

Absolwenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku politologia na specjalnościach: komunikacja i dziennikarstwo polityczne oraz polityka społeczno-ekonomiczna, lub na studiach podyplomowych na takich specjalnościach, jak: grafika komputerowa i techniki multimedialne, relacje międzynarodowe i dyplomacja, retoryka i komunikacja społeczna czy rzecznik prasowy.

Specjalności

Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne

Na tej specjalności przygotujesz się do pracy w mediach audiowizualnych. Nauczysz się montażu dźwięku, poznasz podstawy montażu filmowego, scenografii i realizacji telewizyjnej oraz realizacji światła. Będziesz potrafił przygotowywać reportaże radiowe i telewizyjne. Podczas warsztatów dziennikarskich i filmowych będziesz mógł poznać charakter pracy operatora kamery. Większość zajęć specjalnościowych odbywa się w profesjonalnych studiach radiowych i telewizyjnych oraz bardzo dobrze wyposażonych uczelnianych pracowniach komputerowych, radiowych i telewizyjnych. Pod okiem doświadczonych pracowników mediów poznasz nowoczesne techniki i technologie wykorzystywane w produkcji audycji radiowych i telewizyjnych. Ponadto nauczysz się prezentować przed kamerą i pracować z mikrofonem.

Kultura medialna

Wybierając tę specjalność, będziesz mógł nie tylko pracować w różnych środkach społecznego przekazu (prasie, radiu, telewizji), ale też wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności do pracy w zawodach okołomedialnych oraz na polu kultury (w domach kultury i innych ośrodkach animacji kultury). Przygotują Cię do tego przedmioty specjalnościowe, m.in. animacja kultury, fotografia w prasie i wydawnictwie, społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów, media lokalne i środowiskowe. Niezbędne umiejętności dziennikarskie zdobędziesz podczas warsztatów prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz podstaw produkcji telewizyjnej. Nauczysz się tworzyć przekazy medialne oraz właściwie przygotować się do ich krytycznego odbioru. Zdobędziesz także wiedzę o znaczeniu środków społecznego komunikowania i funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa, co pozwoli Ci krytycznie analizować procesy życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w redakcjach prasowych, radiu, telewizji, portalach internetowych, social media, biurach rzeczników prasowych, domach medialnych, działach kreowania wizerunku wielorakich podmiotów, agencjach produkcji radiowo-telewizyjnej, agencjach reklamowych i public relations, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach trzeciego sektora czy sztabach wyborczych. Ponadto studia dają szeroką wiedzę z zakresu filozofii, socjologii, ekonomii i politologii, dzięki czemu nasi Absolwenci są doceniani i chętnie zatrudniani także w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z mediami.