Strona główna Dziennikarstwo – licencjat Rekrutacja Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna – licencjat

Rekrutacja Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna – licencjat

Rekrutacja krok po kroku

 1. Rozpocznij E-Rekrutację: tryb stacjonarny / tryb niestacjonarny
 2. Terminy rekrutacji:
  na studia stacjonarne – do 25.09.2021 r.
  na studia niestacjonarne oraz Kandydaci, którzy przystępują do matury poprawkowej – do 25.09.2021 r.
 3. Informację o przyjęciu na studia będą przesłane drogą elektroniczną, natomiast decyzje odmowne będą wysyłane na podany adres pocztowy kandydata.
 4. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia skompletuj wymagane oryginały dokumentów i wraz z wydrukowanym kwestionariuszem rekrutacyjnym z systemu e-Rekrutacja, dostarcz ich komplet do Biura Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie wskazanym w informacji o przyjęciu na studia.

 

Najbliższe posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się po 23.08.2021 r. Aplikacje na studia oczekujące na akceptację zostaną rozpatrzone po tym terminie.

Wymagane dokumenty

 1. kwestionariusz kandydata na studia wyższe;
 2. świadectwo ukończenia szkoły średniej
 3. świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis
 4. opinia księdza proboszcza*;
 5. 4 fotografie papierowe oraz wersja elektroniczna zgodna z wymaganiami ustawowymi**;
 6. potwierdzenie opłaty wniesionej z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia;

Opłaty

 

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 PLN. Należy ją uiścić na konto Uczelni: 24 1320 1120 2565 2484 2000 0001 Bank Pocztowy S.A. I oddział w Toruniu
W tytule wpłaty należy podać: imię, nazwisko, kierunek studiów – opłata rekrutacyjna.

Opłata rekrutacyjna:

 • jest bezzwrotna w przypadku przyjęcia kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest bezzwrotna w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia,
 • jest zwracana w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów,

* z racji światopoglądowych szczegóły do indywidualnego uzgodnienia z władzami WSKSiM
** wymagania dotyczące zdjęć cyfrowych do pobrania w sekcji Pobierz

Kontakt Polska

Biuro Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 

Adres: św. Józefa 23/35, pok. 01
87-100 Toruń
kujawsko-pomorskie

Telefon: +48 56 610 72 00
Fax: +48 56 610 72 01
E-mail: rekrutacja@wsksim.edu.pl

Godziny pracy Biura:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 15:00

Czesne

Czesne za semestr

Studia stacjonarne
Wpłata jednorazowa: 1800 zł

Studia niestacjonarne
Wpłata jednorazowa:  1300 zł

* Istnieje możliwość rozłożenia płatności w semestrze na trzy raty (nie dotyczy pierwszego semestru studiów).