Strona główna Dziennikarstwo – magister

Dziennikarstwo – magister

Opis kierunku

Studia dziennikarskie drugiego stopnia o profilu praktycznym to interesujące wykłady i pasjonujące zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem szerokiego spectrum sprzętu audiowizualnego, połączone z wyjątkowymi w skali kraju możliwościami praktyk zawodowych.
Elastyczna ścieżka kształcenia umożliwia wybór jednej z dwóch nowoczesnych, atrakcyjnych i unikatowych specjalności kształcenia – dziennikarstwo informacyjne i sztuka prezenterska lub dziennikarstwo on-line i marketing sieciowy. Doskonale wpisują się one w dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość świata mediów oraz odpowiadają na zapotrzebowanie nie tylko sektora mediów audiowizualnych, ale też sektora nowych mediów.

Adresaci studiów

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to inspirujące studia adresowane do osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową z prężnie rozwijającym się dziś dziennikarstwem oraz rozumieją jak ważne jest, aby rozwijać swoje talenty pod okiem najlepszych specjalistów i z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu audiowizualnego. Oferta skierowana jest do kandydatów, którzy chcą pracować w mediach i dla mediów – nie tylko jako dziennikarze, lecz także w roli specjalistów z zakresu media relations, public relations, specjalistów do spraw komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, rzecznika prasowego, czy doradcy ds. kontaktów z mediami. Naszą ofertę kierujemy także do osób pragnących podjąć pracę w redakcjach (prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych).

Program studiów

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to jedyne studia w Polsce zapewniające wyjątkowe praktyki w ogólnopolskich i światowych środkach społecznego przekazu: w mediach drukowanych, na portalach internetowych, w studiach radiowych oraz studiach telewizyjnych i filmowych. Organizacja praktyk wynika z przyjętej zasady kształcenia kooperacyjnego i obejmuje praktyki hospitacyjne, asystenckie oraz zadaniowe, bardzo dobrze przygotowujące absolwentów do przyszłej pracy zawodowej. Studenci mogą skorzystać również z bogatej oferty praktyk zagranicznych, w tym również organizowanych w ramach programu Erasmus+.

Rekrutacja

Kliknij poniżej, aby przeczytać o wymaganych dokumentach, opłatach i terminach.

W skrócie

Poziom

 • studia 2 stopnia (magisterskie)

Tryb

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

Specjalności

 • dziennikarstwo informacyjne i sztuka prezenterska
 • dziennikarstwo on-line i marketing sieciowy
 • zarządzanie mediami cyfrowymi

Czas trwania

 • 2 lata (4 semestry)

Ocena programowa kierunku dziennikarstwo

Studia krok po kroku

1. ROK STUDIÓW
Program kształcenia na pierwszym roku umożliwia zdobycie najnowszej wiedzy o mediach. Studenci poznają zagadnienia z zakresu społecznego i kulturowego oddziaływania mediów, informacji dziennikarskiej, metod badań medioznawczych, prawa autorskiego. Obejmuje też zajęcia i praktyki budujące kompetencje zawodowe Studentów w ramach wybranych specjalności.

2. ROK STUDIÓW
Na drugim roku studenci zaznajamiają się z ekonomiką mediów, wykorzystaniem działań marketingowych w różnych typach mediów. Uczą się sztuki autoprezentacji i badania opinii publicznej. Uczestniczą w wykładach i zajęciach z wybranej specjalności. Mają możliwość wyjazdu na zagraniczną uczelnię partnerską w ramach programu Erasmus Plus oraz uczestniczenia w różnorodnych praktykach zawodowych. Bogata oferta zajęć dodatkowych pozwala studentom aktywnie rozwijać możliwości intelektualne i doskonalić kompetencje zawodowe.

Kontynuacja nauki

Absolwenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej mogą kontynuować naukę, podejmując studia doktoranckie z dziedziny nauk społecznych lub studia podyplomowe rozszerzające dotychczas zdobytą wiedzę. W WSKSiM proponujemy m.in. studia podyplomowe z zakresu retoryki i komunikacji społecznej, relacji międzynarodowych i dyplomacji.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w redakcjach czasopism, w radiu, telewizji, w portalach internetowych i social media, w biurach rzeczników prasowych, domach medialnych, działach kreowania wizerunku wielorakich podmiotów, agencjach produkcji radiowo-telewizyjnej, agencjach reklamowych i public relations, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach trzeciego sektora, czy sztabach wyborczych. Ponadto mogą samodzielnie założyć i kierować redakcją internetową, oferującą zarówno przekaz tekstowy, jak i multimedialny oraz pracować jako osoby odpowiedzialne za kreowanie marki w sieci.

Specjalności

Dziennikarstwo Informacyjne i Sztuka Prezenterska 

Dzięki studiom na tej specjalności gruntownie przygotujesz się do pracy z mikrofonem i przed kamerą, a także w newsroomach, informacyjnych agencjach radiowych, telewizyjnych i internetowych. Będziesz mógł doskonalić umiejętności komunikacyjne, retoryczne, nauczysz się przygotowania wystąpień publicznych i budowania wizerunku medialnego.

Dziennikarstwo On-Line i Marketing Sieciowy

Ta specjalność (przygotowana we współpracy z Instytutem Informatyki WSKSiM) doskonale wpisuje się w powstający nowy model dziennikarstwa, w którym rola dziennikarza wykracza poza klasyczne pole tworzenia treści przekazu i który w większym stopniu wykorzystuje Internet. Poznasz tu nie tylko nowe narzędzia przekazu informacji, ale też zasady funkcjonowania sieci internetowej, z naciskiem na właściwe zastosowanie elementów multimedialnych. Będziesz mógł znaleźć pracę jako specjalista do spraw reklamy internetowej oraz zarządzania portalami i sklepami internetowymi, dziennikarz on-line lub osoba odpowiedzialna za kreowanie marki w sieci.

Zarządzanie mediami cyfrowymi
Specjalność zarządzanie mediami cyfrowymi zajmuje się kwestiami zarządzania związanymi z opracowywaniem, organizacją i marketingiem projektów mediów cyfrowych.

Pod koniec tego unikalnego programu studiów zbudujesz połączenia z firmami i sieciami branżowymi, eko-systemem mediów (m.in. Internet, media społecznościowe, video, TV, radio, prasa) oraz stworzysz portfolio oparte na projektach, które znacznie ułatwią Ci wejście na rynek pracy.

Treści specjalnościowe realizowane podczas studiów to m.in.:

 1. Projektowanie cyfrowe
 2. Zarządzanie projektem cyfrowym
 3. Media społecznościowe i branding on-line
 4. Kultura cyfrowa
 5. PR
 6. Projektowanie doświadczeń użytkownika
 7. Projektowanie wizualne
 8. Projektowanie stron internetowych
 9. Dziennikarstwo internetowe i media on-line

Absolwenci mogą kontynuować karierę w zakresie tworzenia stron internetowych, projektowania, zarządzania projektami z obszaru nowych mediów, edukacji i szkoleń online. Studia te są skierowane także do osób zainteresowanych badaniem rynku mediów oraz mediów cyfrowych.

Misja

Dziennikarstwo jest tym zawodem, który nieustannie powinien być na służbie i powinien służyć tym co najważniejsze to jest prawdą. Współczesne dziennikarstwo jest nastawione na to by dać ludziom raczej news idący po linii poprawności politycznej niż dać prawdę. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu uczy natomiast służby dla dobra wspólnego, którą jest poszukiwanie prawdy. WSKSiM bardzo na serio przygotowuje do zawodu i wiem, że absolwenci uczelni są chętnie przyjmowani do pracy, gdyż są sumienni i kompetentni.

Prof. dr hab. Krystyna Czuba, wykładowca WSKSiM

Najlepsza niepubliczna uczelnia magisterska w regionie

 W 2015 roku Polska Komisja Akredytacyjna wydała ocenę wyróżniającą dla kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” w WSKSiM na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym. WSKSiM jest jedyną uczelnią niepubliczną kształcącą dziennikarzy, która może poszczycić się taką najwyższą oceną.
Najwyższe standardy kształcenia będą również stosowane na poziomie studiów drugiego stopnia.