NOWA SPECJALNOŚĆ NA STUDIACH MAGISTERSKICH
na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

Specjalność DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE łączy wiodących praktyków mediów, prawa, zarządzania w celu zapewnienia zaawansowanych metod w zakresie nowych śledczych umiejętności zbierania informacji i publikowania, mających zastosowanie w szeregu kontekstów zawodowych, w dziennikarstwie i poza nim.

Jednocześnie ten innowacyjny program studiów wprowadza studentów w krytyczną funkcję strażnika mediów i ewoluującą rolę dziennikarstwa społecznego. Treści nauczania dotyczą nowych wyzwań, jednocześnie odzwierciedlając stałe, które stanowią podstawę etyki dziennikarstwa śledczego i opowiadania historii (storytelling).

Treści specjalnościowe realizowane podczas studiów to m.in.:

  1. Dziennikarstwo śledcze- teoria i praktyka
  2. Dziennikarstwo w liczbach – praca z danymi
  3. Aspekty prawne dziennikarstwa śledczego
  4. Korupcja – analiza zjawiska
  5. Przeciwdziałanie patologiom organizacyjnym
  6. Kultura cyfrowa
  7. PR
  8. Dziennikarstwo internetowe i media on-line
  9. Dziennikarstwo śledcze i sprawozdawczość dochodzeniowa

Absolwenci mogą kontynuować karierę w dziennikarstwie zawodowym – zwłaszcza w dziennikarstwie bieżącym i długofalowych relacjach drukowanych i online – w mediach lub public relations (PR). Ten program jest również odpowiedni dla studentów pragnących rozpocząć lub rozwijać karierę w sektorach organizacji pozarządowych lub prawniczych, szczególnie w obszarach praw człowieka, wolności obywatelskich i zapobiegania korupcji.