„Dziennikarz – między prawdą a kłamstwem” – materiały pokonferencyjne

Bp Adam Lepa o publikacji wydanej po IX Ogólnopolskiej Konferencji „Kościół w przestrzeni publicznej”:

Kościół w Polsce jest i pozostanie wierny nauczaniu św. Jana Pawła II. Czyni też wszystko, żeby realizować Jego słowa: „Kościół ma służyć prawdziwej wolności człowieka i narodu”.

Należy żywić nadzieję, że […] konferencja naukowa […] zorganizowana przez łódzki oddział Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy pomoże to zadanie wypełnić. Wszak podjęta problematyka jest wyjątkowo ważna i aktualna.