Erasmus Evening na WSKSiM

Wieczorem, dnia 26 stycznia 2020 r., w kampusie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej odbyło się spotkanie żaków naszej uczelni ze studentami z programu Erasmus+.

Organizatorami spotkania byli – dr Krystian Chołaszczyński, koordynator projektu Erasmus+ oraz Przewodnicząca Samorządu Studenckiego Angelika Nawalany.

Spotkanie miało na celu przybliżenie naszym studentom kultury, kuchni i zwyczajów przybyłych do naszej uczelni gości. Studenci z programu Erasmus+ przygotowali różnorodny zestaw potraw, zarówno wytrawnych, jak i słodkich, na wspólny stół, przy którym można było usłyszeć rozmowy w co najmniej trzech językach.

Oprócz rozmów i poczęstunku studenci mogli zintegrować się dzięki nauce tradycyjnych tańców poszczególnych krajów. Atmosfera, jaka panowała na sali, była bardzo wesoła i pogodna, bo nie ma to jak karnawałowa integracja międzynarodowa!

Angelika Nawalany