Rozmowa z dr Małgorzatą Lewicką – pełnomocnikiem rektora ds. praktyk pilotażowych.