„Gospodarcza suwerenność” – pod takim hasłem rozpoczęła się konferencja w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Organizatorem jest Instytut „Pamięć i Tożsamość” wraz z WSKSiM. Wśród znamienitych gości mogliśmy wysłuchać Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego.

Konferencję rozpoczął Andrzej Jaworski – Przewodniczący Rady InstytutuPamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II, który odwołując się do słów naszego wielkiego Rodaka powiedział: Troska o naród jest zadaniem każdego obywatela. Następnie powitał zaproszonych gości: Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego z innymi ministrami i parlamentarzystami, Władze Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na czele z o. Tadeuszem Rydzykiem CSsR, a także prezesów Banków Polskich – prelegentów dzisiejszej konferencji. Prezes Instytutu św. Jana Pawła II powitał również przedstawicieli Urzędu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędu Marszałkowskiego, a także Urzędu Miasta Torunia. Ta konferencja pokazuje, że nasze spotkania mają sens – zakończył swoją wypowiedź Andrzej Jaworski, który poprosił o otwarcie konferencji o. Dyrektora.

  1. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, dyrektor Radia Maryja inaugurując konferencję powiedział:

– Dobra gospodarka to jest realizacja najważniejszego przykazania – przykazania miłości bliźniego. Ono jest tak ważne, jak i przykazanie miłości Boga. Nie ma miłości Boga bez miłości bliźniego. Dobra gospodarka to jest miłość bliźniego. Dzisiaj jest wielkie święto w Kościele katolickim – Serca Pana Jezusa. Serce to jest miłość. Tak marzę o naszej Ojczyźnie, żeby panowała miłość. A miłość to nie uczucia czy sentymentalizm – miłość polega na czynach i na woli – akcentował o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR.

Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki w swojej prelekcji Silna i nowoczesna gospodarka wskazywał m.in., że chce, by Polska była krajem wysokich technologii:

– Wierzę, że w latach 2025-2030 możemy stawać się już krajem wysokich technologii. Krajem nie peryferyjnym, w rozumieniu łatwym do wycofania z globalnych łańcuchów dostaw z globalnych łańcuchów produkcji, tylko państwem, które ma przedsiębiorców, którzy są czołowymi producentami w wielu obszarach. Dlatego wzmacniamy go – w zdrowym rozumieniu tego słowa, we właściwym rozumieniu definicji „suwerenności gospodarczej” – poprzez stopniową repolonizację kluczowych sektorów – mówił Prezes Rady Ministrów.

Mateusz Morawiecki wskazał, że wszystkie dylematy związane z suwerennością gospodarczą należy rozpocząć od odpowiedzi na pytanie, czym jest ona dzisiaj, ale również od postawienia diagnozy, w jaki sposób znaleźliśmy się w danej sytuacji.

– Suwerenność nie może oznaczać zamknięcia się na współpracę międzynarodową, na handel międzynarodowy. Wręcz przeciwnie – tym większa suwerenność, im silniejsze przedsiębiorstwa. Z tym chyba wszyscy się zgodzimy. Ale przedsiębiorstwa są tym silniejsze, im lepiej sobie radzą w konkurencyjnym świecie gospodarczym – tłumaczył szef rządu.

Prezes Rady Ministrów zauważył, że aby odbudowywać polską suwerenność gospodarczą należy budować polski kapitał i polskie oszczędności. 

– Chcę tutaj podziękować o. Tadeuszowi Rydzykowi, który przez te 25 lat walczył o polską własność, walczył o polski kapitalizm. Te drogi dochodzenia do silnego polskiego kapitalizmu były kręte przez różne mity, przez fałsz lat-90tych, że kapitał nie ma narodowości, że państwo do niczego nam nie jest potrzebne. To są błędne teorie, którym wy, jako środowisko, dawaliście przez wiele lat odpór. (…) Dlatego dzisiaj znaleźliśmy się w miejscu, gdzie możemy mówić już o repolonizacji, możemy mówić już o zdrowym odzyskiwaniu suwerenności w świecie pełnym konkurencji, globalizacji, w ramach której jesteśmy zanurzeni i chcemy być zanurzeni – zaznaczył polityk.

Mateusz Morawiecki przypomniał także, jaki jest program polskiego rządu.

– My dzisiaj potrzebujemy oszczędności, potrzebujemy inwestowania. Polityka naszego rządu to pomaganie tym najsłabszym, jeżeli chodzi o gospodarkę także. Potrzebujemy robienia tego, co buduję naszą Ojczyznę. Jeżeli chcemy przebudować Polskę, musimy kontynuować nasz program. Dzisiaj, patrząc w przyszłość, musimy też odbudować w powrotem kontrakt społeczny w duchu zasad społecznej gospodarki rynkowej. To jest właśnie polityka naszego rząduzakończył Prezes Rady Ministrów.

Następnie głos zabrał m.in. Michał Krupiński – Prezes Banku Pekao S.A., opowiedział zgromadzonym o polityce inwestycyjnej banku, który reprezentuje.

– Mamy bardzo silne odbicie w inwestycjach, zarówno państwowych, jak również prywatnych. Mamy też bardzo dużo optymizmu, jeśli chodzi o przyszłość gospodarczą naszego kraju oraz rozwój inwestycji – poinformował Michał Krupiński.

Opowiedział także o repolonizacji, która nastąpiła w ich banku.

– My jako bank po repolonizacji znacząco zwiększyliśmy wyniki finansowe. Mamy też bardzo wysokie wyniki sprzedaży. Otwieramy znacznie więcej kont dziennie niż nasi poprzednicy. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie uproszczenie oferty oraz praca naszego zespołu. Co więcej utrzymaliśmy też pozycjonowanie naszego banku, który ma największą pozycję banku finansującego przedsiębiorstwa. Zwróciliśmy się także
z prośbą o pomoc w dofinansowaniu małych i średnich firm. Utworzyliśmy specjalny pion dla małych i średnich przedsiębiorstw, dzięki czemu nasze efekty stają się coraz większe. – podkreślał Krupiński.

Dziękuję za możliwość bycia z państwem tutaj. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, musimy w jak najlepszy sposób wykorzystać ten szczególny moment gospodarczy
i historyczny w którym się znajdujemy – zakończył Michał Krupiński.

Kolejny referat wygłosiła Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Beata Daszyńska- Muzyczka.  Na początku swojego wystąpienia prezes wskazała, czym jest suwerenność gospodarcza i od czego ona zależy. Podkreśliła, że częścią suwerenności gospodarczej Polski jest historia Banku Gospodarstwa Krajowego.

– Bank finansował rozwój polskiej gospodarki, ale trzeba to było robić za krajowy kapitał, którego praktycznie nie było. W ówczesnej sytuacji politycznej, Polska nie mogła sobie pozwolić zna wzięcie kredytów zagranicznych.

Prelegent wskazała wiele przedsięwzięć banku i zaznaczyła, że Chcieliśmy i chcemy, by Polska rozwijała się w sposób zrównoważony.

W swoim referacie prezes banku przekonywała, że Gospodarka i suwerenność jest jak awers i rewers jednej monety. Odwołała się także do nauczania Benedykta XVI oraz Pisma Świętego. Ważny jest czas, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kredytowanie ich stało się kołem zamachowym w gospodarce. Na zakończenie pani prezes dokonała porównania: Kiedyś był plan Kwiatkowskiego, dziś mamy plan Morawieckiego – jest to Biblia rozwoju polskiej gospodarki.

Kolejną prelekcję wygłosił Sławomir Zawadzki – prezes Banku Pocztowy S.A. Swoją wypowiedź poświęcił roli bankowości pocztowej w budowaniu silnej narodowej gospodarki.

– Czy to jest dobry czas na bankowość pocztową? Placówki pocztowe świadczą usługi dla wszystkich niezależnie od ich zamożności. Mamy dostępne 4 700 placówek. Jesteśmy bankiem, który ma 1 000 100 klientów. Jesteśmy doceniani w wielu prestiżowych rankingach. Klienci coraz częściej przenoszą swoje konta do placówek mobilnych. Nasz bank gwarantuje usługi dla osób starszych i niepełnosprawnych, którzy są wykluczeni z kanałów mobilnych. Koncentrujemy swoją działalność na mniej zamożnych ludziach, w mniejszych miejscowościach.

Następnie konferencję kontynuował Bogusław Białowąs – Prezes Banku Ochrony Środowiska S.A, który w swoim wystąpieniu mówił o działalności i przyszłych planach banku.

– Bank Ochrony Środowiska obchodzi 27-lecie. Zamierzamy wspierać polskie banki i działać wspólnie na rzecz gospodarki Państwa. Łączymy biznes i ekologię z korzyścią dla klientów i środowiska. Realizujemy odpowiedzialną strategię bycia obecnym w sektorze ekologicznym. W dniu wczorajszym zostało podpisane porozumienie, na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. Program „Czyste Powietrze” jest realizowany przy współpracy Banku Ochrony Środowiska.

W konferencji uczestniczył także Filip Gorczyca – Wiceprezes Alior Banku S.A., który podkreślił istotny element, jakim jest propolskość i wspieracie inicjatyw narodowo– krajowych.

Ważne, żeby bank finansował i wspierał Polskie firmy, zwłaszcza w ekspansji międzynarodowej. Ważne jest także, aby te firmy było blisko lokalnej społeczności
i znały potrzeby lokalnego rynku. – zauważył Filip Gorczyca.

Mówiąc to, zwrócił szczególną uwagę na politykę Alior Banku, która według niego góruje nowoczesnością pośród innych przedstawicieli tego sektora finansowego.

Alior Bank odróżnia się od innych banków nowoczesnością. Powstanie tego banku to połączenie nowoczesności z tradycyjnymi rozwiązaniami. Alior Bank mimo iż powstał 10 lat temu, to w obliczu konkurencji rynku bankowego, udało mu się szybko rozwinąć
i wznieść ponad innych przedstawicieli bankowości – podkreślał Filip Gorczyca, Wiceprezes Alior Banku S.A.

Ostatnim prelegentem był Rafał Antczak – Wiceprezes Zarządu Banku PKO Banku Polskiego S.A., który na wstępie podkreślił, że Bez silnej gospodarki nie ma silnego i suwerennego państwa.

Dostrzegając wielką rolę Banku Polskiego PKO zauważył: Musimy być bardzo zdolni w tym co robimy, ta zdolność musi obejmować wszystkie sektory gospodarki. Do tej pory nie współdziałały one zbyt dobrze. W swojej prelekcji wiceprezes zauważył ogromny wkład Kościoła i św, Jana Pawła II w ekonomię i gospodarkę. Odwoływał się do encyklik papieża rodaka.

Podsumowując, referent dokonał refleksji:

– Patrząc z perspektywy dokonań twórców polskiej bankowości, po 25 latach widać, że polskie banki zaczynają wygrywać z międzynarodowymi, a zagraniczne, między innymi niemieckie, uciekają z Polski.

Zespół Prasowy