Gratulacje i życzenia dla WSKSiM

Publikujemy listy gratulacyjne złożone na ręce o. dra Tadeusza Rydzyka (Rektora-Założyciela Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej) i o dra Zdzisława Klafki (Rektora Uczelni) z okazji XVI inauguracji roku akademickiego.

Listy nadesłali duchowni:

i przedstawiciele władz państwowych:

 • Prezydent RP Andrzej Duda → kliknij s.1, s.2, s.3;
 • Marszałek Sejmu Marek Kuchciński → kliknij tutaj;
 • Marszałek Senatu Stanisław Karczewski → kliknij s.1, s.2;
 • Prezes Rady Ministrów Beata Szydło → kliknij tutaj;
 • Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Nauki Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin → kliknij tutaj;
 • Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński → kliknij s.1, s.2;
 • Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, minister-członek Rady Ministrów Beata Kempa → kliknij tutaj;
 • Minister Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk → kliknij tutaj;
 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel → kliknij tutaj;
 • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska → kliknij tutaj;
 • Minister Środowiska Jan Szyszko → kliknij s.1, s.2;
 • Minister Energii Krzysztof Tchórzewski → kliknij tutaj;
 • poseł na Sejm Kornel Morawiecki → kliknij tutaj;
 • senator Zdzisław Pupa → kliknij tutaj;
 • Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski → kliknij tutaj;
 • posłowie Parlamentu Europejskiego: Jadwiga Wiśniewska kliknij tutaj, Stanisław Ożóg i Zbigniew Kuźmiuk kliknij tutaj;

a także p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Jan Józef Kasprzyk → kliknij s.1, s.2.