II Konferencja Smoleńska na UKSW

18 marca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się II konferencja smoleńska. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Prawda o Smoleńsku dzisiaj. Manipulacja faktami o katastrofie smoleńskiej w mass mediach”. Konferencję zorganizowały: Ministerstwo Obrony Narodowej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Katedra Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych WT), Inspektorat Ministerstwa Obrony Narodowej ds. Bezpieczeństwa Lotów, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Wydział Studiów nad Rodziną UKSW, Katedra Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych WT UKSW oraz Klub Ronina.

„Konferencja naukowa »Prawda o Smoleńsku dzisiaj. Manipulacja faktami o katastrofie smoleńskiej w massmediach« ma charakter społeczny. Celem jej jest przedstawienie w sposób naukowy o roli i sposobie przekazu medialnego i manipulacją faktami o katastrofie smoleńskiej. Konferencja będzie również płaszczyzną do przekazania informacji o aktualnych badaniach nad katastrofą. Dopełnieniem konferencji będzie debata ekspercko-dziennikarska dotycząca przekazu medialnego, jego wykorzystania i umiejętnością manipulowania faktami” – napisali organizatorzy.

Wydarzenie rozpoczęło się Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. bp Antoniego Pacyfika Dydycza. W konferencji uczestniczyło wielu wybitnych naukowców, dziennikarzy oraz członkowie rodzin smoleńskich. Referaty wygłosili m.in. prof. Mieczysław Ryba, dr Hanna Karp, Damian Zakrzewski,dr Grzegorz Osiński wraz z inż. Jakubem Kosowskim – absolwentem WSKSiM, dr Józef Orzeł oraz prof. Kazimierz Nowaczyk. Nie zabrakło także wystąpień dziennikarzy i ludzi mediów zaangażowanych w walkę o ujawnienie prawdy na temat katastrofy smoleńskiej, w tym Antoniego Krauze, Doroty Kani, Marii Dłużewskiej, Antoniego Trzmiela, Michała Rachonia i Tomasza Sakiewicza. Rodziny smoleńskie reprezentowali Ewa Błasik, Magdalena Merta oraz Andrzej Melak. Obecny był także Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz.

W wydarzeniu wzięła udział delegacja studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu wraz z Jego Magnificencją Rektorem o. dr. Zdzisławem Klafką CSsR.

To już druga konferencja smoleńska w UKSW. Poprzednia nosiła tytuł „Społeczeństwo polskie – pięć lat po katastrofie smoleńskiej”.