II Nagrodę Pro bono Poloniae

Wczoraj to jest 11.11.2021 odebraliśmy II Nagrodę Pro bono Poloniae w konkursie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku za film pt. „Bądź wierny idź i pamiętaj” produkcji Tv Trwam w którym duży udział mieli studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.